AğrıGünahlardan pişmanlığa delildir. Diş ağrısı, o dişin nispet edildiği akrabadan sıkıntı duymaya, Boyun ağrısı geçimsiz mizaca, emanete ihanet etmeye, Omuz ağrısı yanlış işlere ve kötü kazanca, Karın ağrısı malı günah işlemek için harcamaya ve bundan dolayyı pişman olmaya, Göbek ağrısı eşine yumuşak davranmamaya, Kalp ağrısı inanç zayıflığına, Ciğer ağrısı çocuğunu iyi terbiye etmemeye, Dalak ağrısı hafif olursa mal kaybına, ağır olursa ölüme, Sırt ağrısı erkek kardeşin ölümüne yahut destek gördüğü kimselerden sıkıntı içinde olmaya, Uyluk ağrısı mensubu bulunduğu kavim ve millete kötülük yapmaya, Ayak ağrısı yanlış ve günah işlenen yerlere gitmeye, Kasık ağrısı aleyhte söz söyleyenlere kötülük düşünmeye delalet eder.

Rüyada ağrı çekmek, sağlıklı, huzur ve güven içinde yaşanacağını belirtir. Ağrının dinmesi, umulmadık ve önemli bir yardımın alınacağına işarettir. Ağrı çeken bir insan veya hayvana yardım etmek girişilen işlerde başarıya ulaşılacağını belirtir.

Sevgiliniz sizi hayal kırıklığına uğratıp kalbinizi kırabilir. Hayatınıza kendi menfaatleri için sizi kullanmak isteyen biri girebilir. Ya da önemsiz bir hastalığa yakalanacağınız anlamına gelir.

Hayatınıza sizi kullanmaya çalışan biri girebilir. Sevgiliniz sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Grip veya başka hastalıkların habercisi de olabilir.

Rüyada ağrı çekmek çok çesitli yorumlara tabi tutulmustur. Bir çok tabirciler rüyada görülen ağrıyi iyiliğe ve sağlığa yorumlamislardir. Buna rağmen ağrınin bulunduğu yere göre ayrı, ayrı da yorumlari yapilmistir. Bas ağrısi, üzüntüye ve düsünceye; boyun ağrısi saskinlığa ve ne yapacagini bilememeye; dis ağrısi, kin beslemege; göz ağrısi, uzagi görememeye ve bu yüzden işlerinin aksamasina; bel ağrısi takatsizlige ve tembellige; gögüs ağrısi, rakipleri için kötü şeyler düsünmege; diz ağrısi tembellige; ayak ağrısi uzun bir yolculuğa yorumlanmistir. Dil ağrısi, rakiplerinin kendisine karşı yapacaklari haince ihanete delalet eder. Bir başka rivayete göre de: Rüyada hissedilen ağrı genellikle günahtan pişman olmaya işaret eder. Boyun ağrısi, rüya sahibinin geçimsizliğine ve sikayetin hasıl olmasına işaret eder. Bazı tabirciler, boyun ağrısının, rüya sahibi için emanete ihanet etmesi ya da Allah-u Teala tarafından üzerine inecek azaba işaret ettiğini söylemişlerdir. Rüyada omuz ağrısina yakalandığını görmek, rüya sahibi için kötü kazanca ve kötü bir iş yapmasına işaret eder. Bir kimse rüyada karin ağrısina yakalandığını görürse, bu rüya kendisinin hanımına fena muamele yaptığına işarettir. Kalb ağrısi, rüya sahibinin itikadınin bozuk olmasına, ciger ağrısi, çocuğu hakkında fena muamele yapmasına işaret eder. Rüyada şiddetli bir dalak hastalığına yakalanırsa, rüya sahibinin ölümünden korkulur. Akciger ağrısi ise, ölümün yaklastiğına işarettir. Sirt ağrısi, rüya sahibinin kardesinin öleceğine işarettir. Rüyada belinin büküldüğünü gören kimsenin, fakir düsmesine ve yaslanmasina işarettir. Ayak ağrısi, Allah-u Tealaya isyan edilen yerlerde dolasmaya işaret eder. Bazı tabircilere göre, ayak ağrısi malın çokluğu ile tabir olunur. Uyluk ağrısi, rüya sahibinin kavim ve kabilesi hakkında fenalik yapmasına işaret eder. ayrıca erkek çocuğunun olmasınada işaret eder. Bazı tabircilere göre ise; Rüyada hissedilen ağrı, günahtan pişman olmaya delalet eder. Rüyada bir dişinde ağrı hissettiğini gören kimse, o disin nisbet edildiği yakınından çirkin bir söz işitir. Duydugu ağrı miktarinca, yakıni olan o adam, onun hakkında sert bir muamelede bulunur.Boyun ağrısi, rüya sahibinin geçimsizliğine ve bir sikayetin dogmasina delalet eder. Bazen boyun ağrısi, rüya sahibinin bir emanete hiyanet ederek yerine vermemesine ve Allah-u Teala tarafından inecek azaba delalet eder. Omuz ağrısi, rüya sahibinin kötü kazancına ve yaramazlik yapmasına delalet eder.Karin ağrısi, rüya sahibinin malını bir günah ugrunda sarfetmesine ve buna da pişman olmasına delalet eder. Bazı tabirciler karin ağrısi, sahibinin akraba ve ailesinin sıhhatte olduklarına delalet eder, dediler. Göbek agnsi sahibinin hanımı hakkındaki muamelesinde fenalik ve yaramazlik yapmasına, kalp ağrısi, sahibinin dini meselelerde itikadınin bozuk olmasına, ciger ağrısi çocuğu hakkında kötü muamele yapmasma, dalak ağrısi sahibinin çoluk ve çocuğunun geçimini temin eden büyük bir malının bozulmasına delalet eder. Dalagin agnsi şiddetli olursa, hatta ölümünden korkulur bir durum da varsa, o kimsenin dininin gitmesine, akciger agnsi; ciger ruhun bulunduğu bir yer oldugundan ecelin yaklastiğına delalet eder. Sirt ağrısi sahibinin erkek kardesinin öleceğine delalet eder. Bazı tabirciler de sırt ağrısının tabiri çocuk, ana, önder ve dostundan, rüya sahibinin kuvvetlendigi kimselere aittir, dediler. Rüyada ağrıdan belinin büküldüğünü gören kimsenin, fakir olmasına ve yaslanmasina delalet eder.Tabircilerden bazılari, ayak ağrısi, malın çokluğuna delalet eder, dediler. Tenasül uzvunun ağrımasi aleyhinde söz söyleyenlere fenalik etrneye delalet eder.

Hayatınıza sizi kendi menfaatleri için kullanmaya çalışan biri girebilir. Sevgiliniz sizi hayal kırıklığına uğratıp kalbinizi kırabilir. Ya da tehlikesiz bir hastalığa yakalanacağınız anlamına gelir.

Diş ağrısı, kötü hareketlere mağruz kalınacağına, omuz ağrısı suç işleneceğine, boyun ağrısı, ihanete uğramaya, ağrıdan belini bükülmüş görmek, maddi sıkıntıya düşüleceğine, erkeklik organının ağrıdığını görmek ise gören kişinin düşmanlarına kötülük yapacağına işarettir.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir