AçlıkRüyada açlık çekmek, maddi konularda kazanç sağlıyacağını belirtir. Bir çocuğu, dilenciyi veya bir hayvanı doyurmak hayırlı bir iş yaparak, manevi kazanç sağlıyacağını belirtir.

Rüyada açlık çekmek, maddi konularda kazanç sağlayacağını belirtir. Çocuğu, dilenciyi veya bir hayvanı doyurmak ise hayırlı bir iş yaparak, manevi kazanç sağlanacağını belirtir.

Rüyada açlık çektiğinizi gördüyseniz, ailenizde bir takım sorunlar yaşayacağınızın işaretidir ya da kötü bir evlilik hayatına sahip olacağınız anlamına gelir.

Rüyasında acıkan kişinin istek ve beklentileri vardır ve bunlara kavuşması bir hayli güç olacak demektir.

Rüyada hissedilen açlik, korku ve geçim sıkıntısina işaret eder. Açlik, malın gitmesine ve hissedilen açlik miktarinca geçimini temin, sanat ve dünyaya meyil ve ragbetindeki harislige işaret eder. Açlik, kendisinde hayır olmayan kimseye sohbet etmeye ve zayifligi işaret eder. Zühd ve takva ehli için açlik, oruca işaret eder. Açlik kitligi ve fakirliğe, bazen de takvaya, zikr ve sükre işaret eder. Bazılan, rüyada aç olduğunu görene bir hayır isabet eder dediler. Bazıları da, rüyada hissedilen açlik, tokluktan, susuzluk, suya kanmaktan daha hayırlıdır, dediler. Rüyada açlik, ihtirasla yorumlanır. Rüyasında aç olup bir lokantaya girmek istediği halde giremedığını görmek, almak istediği birçok şeyler olduğu halde, parası olmadığı için, alamadiğına delalet eder. Aç olup da bir yerde karnini doyurduğunu görmek, dünya nimetlerinden faydalanacağına işarettir. Kendisinin aç bir kişi ile karşılaştığını ve kendisinden yardım istediğini gören, akrabalarından yoksul bir aileye yardım eder. Bazılarına göre; rüyasında karninin aç olduğunu gören günahkardir. Cabirül Mağrıbîye göre; rüyada karni aç olup iyi bir yemekten iştahla yediğini gören, tövbe etmelidir. eğer yedigi yemek iyi değilse tövbesinin kabul edilmediğine delalet eder. Bu tövbeye devam etmelidir. Bazılarına göre de rüyada aç olduğunu görmek, hirsa ve gözünün doymadiğına, yani aç gözlülüge delalet eder. Caferi Sadika göre; açlik rüyasi dört şekilde yorumlanır Hayir, hirs, günah ve tamah. Karninin aç olduğunu ve yiyecek bir şey bulamadığını gören, hirs ve tamahindan dolayı, hayra eremez.bazı tabircilere göre ise Rüyada hissedilen açlik, kocasından ayrıldiğına matem tutup zînetini terk eden kadının elbisesine, korku ve küfre ve . geçim sıkıntısina delalet eder.Kendisinin uzun uzadiya aciktiğini görse, o kimse fakirlikten sonra nimete nail olur ve aciktigi miktarca mala sahip olur. Açlik, kendisinde hayır olmayan kimseye sohbet etineye ve zayiflığa delalet eder. Zühd ve takva ehli için açlik, oruca delalet eder. Açlik; kitlığa, tecavüz etmeye ve fakirliğe delalet eder. Bazen de takvaya, zikr ve sükre delalet eder. Kış günlerinde Kendisine açlik gelen kimse, acikir ve bunalir.

Rüyasında acıktığını gören kimsenin türlü istek ve beklentileri vardır. Fakat bunlara kavuşması da hayli güçtür. Açlığı bastırmakta kısa süreli gönül macerası olarak yorumlanır.

Rüyasında acıktığını gören kimsenin türlü istek ve beklentileri vardır. Fakat bunlara kavuşması da hayli güçtür. Açlığı bastırmakta kısa süreli gönül macerası olarak yorumlanır.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir