Cebir

Rüyada her hangi bir kimseye karşı cebren bir şey yaptırmak istediğini ve onu bir işi yapmaya zorladığını görmek, işlerinin çok muntazam bir şekilde devam edeceğine ve çok ciddi bir kimse ile bazı önemli işlere girip o işlerin altından kalkacağına delalet eder.Bu tabiri beğendiniz mi?

Yufka Ekmek

Rüyada görülen yufka ekmek, geniş riziktir.Bir kimse rüyada yufka ekmek yediğini görse, nzki geniş olur. Ufak yufka ekmekleri yemek ise, geçimin orta halli olmasına işarettir.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Kilit

Rüyada kilit emniyete delildir. Rüyasında kapısma bir kilit taktığını gören, hirsizdan emin olur. Bir kapınin kilidini açtiğini görmek, rızkınin bollasacağına, bekarsa evleneceğine, tutuklu ise tahliye edileceğine, hasta ise iyileşeceğine, borçlu ise borcunu ödeyeceğine delalet eder. Çekmecesini kilitledığını gören, bir meseleden dolayı üzüntü duyar açtiğini gören ise bu üzüntüsünden kurtulur. Abdulgani Nublusiye göre; kilit ayni zamanda bir kuvvettir. Bir kapınin kilidini açtiğini gören kimse, esinden ayrılır. Büyük bir asma kilit görüp, bunu açmak için anahtar arayan kimse. bir devlet memuriyeti için sınava girer. Anahtari bulup kilidi açarsa, sınavi kazanir ve o ise girer. Asma kilit görmek ümittir. Her ümidin hakikat olmasına ise bir anahtarin bulunmasi gereklidir. Kilit bazı yorumculara göre: evlenmek çağında bulunan genç bir kiza da yorumlanır. Demir kilit güçlükle çözülebilen meselelere, pirinçten veya sarı bir madenden yapılan kilitler ise ev kadını ile tabir olunur. Her ne şekilde olursa olsun kilit emniyet ve inanci temsil eder. Bir başka rivayete göre de: Rüyada kilit görmek, emin bir adama işarettir. Bir kilit açtiğini gören hapis bir kimse, hapisten kurtulur. Üzüntülü ve kederli olan bir kimse, rüyada bir kilidi açtiğini görse, o kimsenin üzüntü ve kederi gider ve işi kolaylaşır. Kilit, hazirlik, delil ve kuvvettir. Kilidi açtiğini gören kimse, hanimini kendisinden ayiracak bir yemini yapmasından kaçinsin. Kilidin açildığını görse, karı kocadan her birisi diğerinden aynlir. Kilit, emanetleri korumakta itimat edilir bir adama işarettir. Bir kapıyi kilitledığını gören kimse, kefil olur. Bir kilidi açtiğini gören kimse, üzüntüden ve kefillikten kurtulur. Kilidi, kilitlemek keder, açmak ise kederden kurtulmaktir. Evlenmek isteyen kimse için kilit görmek emniyetli, ev işlerini güzel yapan ve itibarli bir kadına işarettir. Yolculuk yapmak isteyen kimsenin kilit görmesi, selametle sağ salim gitmesine işarettir. Demir kilitler, sifre ve ilmi çözmeye işarettir. Agaç kilitler, zevcedir. Kilitler, gaflete işarettir. Kilit, kefilin borç ödemesine de işarettir. Kilitler, işaret ettiği kimsenin hayatina, bulunduğu durumunu korumaya ve sağlam bir dine işarettir. Bazen demir kilitler, eğer agaç kilitlerin kullanilacagi yerinde kullaniliyorsa, şeref ve yücelige işarettir. Agaçtan olan kilitler, nifaka, sözde tereddüt etmeye ve rüsvet almaya işarettir.

Emin bir kimseye, şeref ve yüceliğe, kişinin bulunduğu konumu korumasına, sağlam inanca, kefil olduğu kişinin borcunu ödemeye yahut gaflete; emanetleri korumakta güvenilir kimseye, Kilit, evlenmek isteyen kimse için iyi bir eşe, yolculuk yapmak isteyen iiçin salimen bunu gerçekleştirmeye, Kilidi açmak üzüntü ve kederin gitmesine, işlerin açılmasına, hapiste olanın kurtulmasına, Kilidi kilitlemek üzüntü ve kedere delalet eder.

Rüyada kapıyı kilitlemek, hayatta herkesten kuşku duyduğuna ve yakın arkadaşlarını kıracağına yorumlanır. Kapının üzerine kilitlenmesi rüyayı görenin bir süre için hafifçe hasta olacağına işaret eder.

Rüyada kapıyı kilitlemek, hayatta herkesten kuşku duyduğuna ve yakın arkadaşlarını kıracağına yorumlanır. Kapının üzerine kilitlenmesi rüyayı görenin bir süre için hafifçe hasta olacağına işaret eder.

Hayatınızda bir takım karmaşıklıklar olacak, fakat aşk hayatınızda rakibinizi yenilgiye uğratmanın yolunu bulacaksınız.

Çok önemlidir. Kilit açılırsa çok iyidir.

Hayatınızda bir takım karmaşıklıklar olacak; fakat aşk hayatınızda rakibinizi yenilgiye uğratmanın yolunu bulacaksınız.

Hayatınızda bir takım karmaşıklıklar olacak; fakat aşk hayatınızda rakibinizi yenilgiye uğratmanın yolunu bulacaksınız.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Ressam

İlim ve hikmete, güzel sanatlara, mimariye, dekorasyona, geometriye ya da bu meslek sahiplerine; hanım ve çocuğa, aşk ve hayranlığa, İtibar sahibi bir ressam görmek hak sözü dinlemeye, görüş ve düşüncesi tutarlı kimseye, nesil ve maldan nasibi olan ve illmin her şubesinden haberdar olan kimseye yahut emir ve yasak koyma yetkişi olan insana, Ressam görmek bazen yalana, korkulu ve tehlikeli işlere girmeye; Ressam paleti görmek ehli için işleri bir ahenge kavuşturmaya, diğerleri için temelli karıştırmaya delalet eder.

Rüyada ressam, daima başarı ile yorumlanır.

Rüyada ressam, her zaman başarı ile anılır.

Rüyada bir ressamla tanışıp konuşmak, mala veya paraya delalet eder. yakında elinize bir yerden beklemedığınız bir miktar para veya mal geçeceğine veya bir mirasa konacaginiza işarettir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada ressam görmek, ilme, geometriye, felsefeye, şiir ve gazel söylemeye işarettir. Bazen de ressam görmek, yalana bir takim kelimeleri bir araya toplamaya, korkulu ve tehlikeli işlere girmeye işarettir. Rüyada ressami görmek, sözü kabul etmeye yahut görüş sahibi biristne, yahut nesil ve mal sahibine ve her ilimde hissesi bulunan kimseye işarettir. Ressam, emir ve yasak sahibi bir kimseye, bazen de mühendişe işarettir.

Rüyada ressam görmek; hayatını insanları kandırarak geçiren bir adamla tanışmaya işarettir.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Merkep

Danyal Aleyhisselama göre; rüyada merkep görmek veya binmek yüksek bir mertebeye ulasmaga, bu rüyada görülen iyi veya kötü her şey rüyanın şekline göre tabir olunur. Rüyasında kendi malı olan bir merkebi görene hayır kapılari açlir, kederden ve sıkıntıdan kurtulur. Bir çok merkep görenin malı ve rızkı artar. Rüyada merkep eti görmek, ticaretten bol kazanca ve çok mala delalet eder. Merkebini öldürüp etinden yediğini gören, malından dolayı kedere ve rızk darlığına düşer. Bir rivayete göre, haram mala işarettir, Merkebinin öldüğünü ve o sirada merkebe binmis olmadığını görmek, dar geçime ve halinin bozulmasına delalet eder. Merkepten düstüğünü görenin zararı olur. Is için merkepten indığını ve sonra tekrar bindığını görmek, işlerinin bozulmasına delalet eder. Kirmaniye göre; bir merkep satın aldığını gören hayra erer, merkebinin bir gözünün kör olduğunu görenin geçimi ve işleri bozulur, Merkebinin kuyrugunun uzadığını görenin çok arkadaşı olur. Merkebinin öldüğünü ve başka bir merkebe bindığını gören, geçinmek hususunda bir halden diğer hale düşer; merkebinin katir olduğunu gören, yolculuktan mal ve menfaat kazanir. Merkebinin at olduğunu görmek, hükümet tarafından hayır ve menfaat görmege; merkebin koyun olduğunu görmek helal mal ve nimet elde edeceğine; merkebinin Kuş olduğunu görmek, ümit etmedigi yerden bir menfaat görmege; merkebin kedi olduğunu görmek, çalinma mal yüzünden zarar göreceğine; merkebinin çalındığını görmek, esinden boşanacağına; merkebe agir bir yük yükleyip üstüne bindığını görmek, çok paraya ve zenginlige; merkebin anirdığını görmek, fena habere delalet eder. Cabir-ül Mağrıbiye göre; rüyasında bir merkebe bindığını ve merkebin de anirdığını görenin, esi ahlaksizlik ile taninmis olup, kendisine ihanet eder. Merkebin yüksek bir yerden düstüğünü gören ölür. Ebu Sait El-Vaize göre; rüyada merkep görmek, insanın himmeti ve çaliskanligi ile tabir olunur. Semiz veya zayıf olması da zenginlik veya fakirlikle tabir olunur. Rüyasında kendisinin merkep olduğunu gören kuvvetli olur. Bir merkebi tutup evine götürdüğünü gören hayra ve mutluluğa erişir. Bir çok merkepleri olduğunu görmek hayır ye mutluluğa işarettir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada esek görmek, “Kendilerine tevrat yükletilip de sonra onu tasiyanların hali koca kitaplar tasiyan esegin hali gibidir” mealindeki ayeti kerimesinin meali geregince yolculuk yahut ilme işarettir. Esek, amelsiz alime yahut Yahudiye, yatak, kilim vs. gibi insanın ayagini bastigi şeylere işarettir. Rüyada kati ve eseklere sahip olmak yahut binmek, mal yahut evlat ile ziynetlenmege işarettir. Disi esek, geçime, yardımciya ve nesli çok kadına işarettir. Esegin sesi, ser ve siddetlere ve bir arizanin meydana gelmesine işarettir. Rüyada görülen esek, gerek tavli gerek zayıf olsun insanın çalışmasi ve gayretidir. eğer esek büyük olursa yüksekliktir. Güzel olursa, sahibi için güzelliktir. Beyaz olursa sahibi için zinettir. Zayif olursa sahibi için fakirlik, tavli olursa maldir.Siyah olursa, sahibi için sevinçtir. Yesil olursa, din ve takvadir. Semeriyle beraber esek, izzet sahibi bir çocuktur. Esegin kuyrugunun uzunlugu evladin kendisinden sonra gelen neslinin devlet ve yüceliginin devamidir. Esegin ölmesi sahibinin ölmesine yahut uzun ömürlü olmasına işarettir. Bazı tabirciler de, esegi telef olan kimsenin malı zayi olur, yahut akrabalarından irtibati kesilir, dükkani yikilir, dükkanindan çikanlir, demişlerdir. Bilinmeyen esek, cahil, çok inad veya inançsiz bir kimsedir. eğer esek, camiin üzerinde veya ezan okunan yerde anirsa o kimse inançsiz, küfrüne, yahut bidat sahibi bidatina davet eder. eğer ezan gibi ezan oKuşa o kimse Müslüman olur, halkı hakka davet eder. Bir kimse rüyada bir takim esklerinin var olduğunu görse, kavminin cahil olmasına işarettir. Rüyada esege bindığını ve esegin de güzel yüriidüğünü gören kimsenin çalışma ve gayreti güzel ve isteğine uygun olmasına işarettir. Rüyada esek eti yiyen kimse mal ve azamete erişir. Esegi yüklü olarak eve girdığını görmek, esegin yükünün asli ve kıymeti nisbetinde o kimseye hayır ile yönelecek büyüklüge işarettir. Eseginin katira döndüğünü gören kimsenin geçiminin yolculukla elde edilmesine işarettir. Eseginin ata döndüğünü gören kimsenin geçimi devlet tarafından olur. Esek pisliğini biriktirdığını gören kimsenin malı fazlalasir. Bir esege sahip olduğunu yahut onu bağladığını ya da evine soktuğunu gören kimseye Allahü Teala Hazretleri her hayn verir ve onu bütün üzüntü, kederden kurtarır. Esekten düstüğünü gören fakir olur. Binmis olduğu başka birisinin eseginden düstüğünü gören kimse ile arkadaşı yahut arkadaşinin adasi yahut benzeri arasında kopukluk meydana gelir. Rüyada iki gözü kör olmuş bir esek satın aldığını gören kimsenin yerini bilmedigi bir malının olmasına işarettir. Tabirde esegin sesinden kötü görülecek bir şey yoktur. Haddizatinda esek, insanın çalışma, gayret ve nasibidir. Disi esek kişinin hizmetçisi, yahut ticaretidir. Esek sütü içtiğini gören kimse hafif bir hastalık geçirir. Yahut hastalığından iyi olur. Disi eseginin bir erkek yavru dogurduğunu gören kimseye geçim kapılari açilir ve o kimse iyi isme ve söhrete erişir. Esek disi yavru dogursa kötü isimle yad edilip, gözden düsmesine işarettir. Esege iyi binemedığını veya binmekten korktugunu gören kimse kendisinin olmayan bir seyle süslenir. Esek yavrusuna bindığını gören kimseye çocuğu yahut hanımı taraftndan üzüntü isabet eder. Esegin telef olması yahut zayifligi sahibinin fakirliğine işarettir. Rüyada esekten inmek ve onu satmak fakirliktir. Esegi yemek için kestiğini gören kimsenin dar geçiminden sonra geniş rızka nail olacağına işarettir. başka bir şey için kestiğini gören kimsenin geçimi bozuk olur. Eseginin birçok kuyrugunun olduğunu gören kimsenin rızkınin genişliğine işarettir. Bir yahut birkaç eseginin olduğunu gören kimsenin saadet ve hayn çok olur. Vahşi esek günaha işarettir. Vahşi esege binip arkasindan düstüğünü gören kimsenin makamindan düstükten sonra günah işlemesine işarettir. Vahşi esegin evcillesmis görülmesi, hayra ehil esegi, vahşi olarak görmek zarara işarettir. Esege döndüğünü gören kimseye bir bela erişir. Kendisine itaat eden vahşi esege binmek, günaha işarettir. Esek, itaat etmeyip kendisini düsürse yahut bas veya ayağı ile tepeledığını görse, o kimseye günah üzüntü ve korku içinde bir siddet isabet eder. Rüyada evine vahşi bir esegin girdiğin} gören kimsenin evine dini bozuk birisi girer. Avlamak maksadı ile evine bir yaban esegini soktuğunu gören kimsenin evine hayır ve ganimet girer. Vahşi esege bindigim gören kimse haktan batila meyleder ve Müslümanların cemaatindan ayrılır. Vahşi esegi uzaktan gören kimsenin eline geçici bir mal geçer.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Ruj

Kadının dudağına ruj sürmesi tatlı dilli olmasına, eşine kompliman yapmasına, Erkeğin dudağına ruj sürmesi sözde riyakarlığa, yadırganılan söz ve davranışa delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Dudak.)

Rüyada bir kadını ruj sürerken veya yüzüne makyaj yaparken görmek, yakında güzel bir sürprizle karşılaşılacak demektir.

Rüyada bir kadını ruj sürerken görmek, yakın bir zamanda güzel bir olayla karşılaşılacak demektir.

Yalan, dolan, aldatma, kandırmadır.

Rüyada ruj görmek, bir kadının dudaklarına ruj sürdüğünü görmek, bir yakıni tarafından kendisine yalan söylenerek aldatilacağına; bir kadına ruj hediye ettiğini görmek, sevdigi bir kimse için bazı hediyeler alacağına; kendi dudaklarına ruj sürdüğünü görmek, yatan bir kimsesi tarafından sevindirileceğine delalet eder.

Rüyada ruj sürdüğünü görmek; bir sürprizle karşılaşmaya işarettir.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Sure 094 Insirah

Rüyada insirah süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu yahut kendi üzerine okunduğunu görmek, rüya sahibinin hastalıklardan emin olmasına, kalbinin islam nüm ile pinidamasina, işlerinin kolaylasmash na, üzüntü ve kederden kurtulmasına işarettir.

Bu tabiri beğendiniz mi?

İnadetmek Inat Etmek

Kendine aşırı güvenmeye, gurur ve kibir yüzünden insanlar nazarında sevimsizleşmeye, kötülük ve şerre bulaşmaya, İnatçılık, her hal ve durumda üzüntü ve kdere delalet eder.

Bu tabiri beğendiniz mi?