Telefon telgraf

Bilgi ve beceriyi artırmaya, garip haber ve ilimlere delalet eder.Albay

Her rütbedeki asker Müslümanlar için yardıma, düşman için intikam almaya , Bir şehre mahiyetinde askerlerle bir komutan girse, oraya yağmur yağar.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Nikah

Rüyada hiç tanımadığı bir kadınla nikahlandığını g0rmek,bekar ise evlenmeye, evliler için ayrılığa, veya bir topluma başkan olacağına ve bir kimse ile ortaklik kuracağına işarettir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada yapılan nikah, oruç, namaz veya hacc gibi bir farzin yerine getirilmesine işarettir.

Farz olan ibadetlerden birini yerine getirmeye, hayatın bir düzene girmesine, sorumluluk ve her türlü kötülükten emniyete, Bilmediği bir kadınla nikahlandığını görmek dini emirlere sımsıkı sarılmaya; Her türlü nikah akdinin uygun bir ortamda ve usulüne uuygun olarak gerçekleştiğini görmek evliler için sevgi ve muhabbet tazelenmesine, bekar kimse için hayırlı kısmate; Nikah kıyan kimseyi görmek bekar için evlenmeye; evli kimse için bir ise önderlik etmeye, bir işi için anlaşmaya yahut boşanmaya; Nikahı bozduğunu (boşandığını) görmek yolculuk sebebiyle evden bir süre ırak kalmaya, iş değiştirmeye, bir satım işinden caymaya, vefat etmeye yahut İslamdan dönmeye; Muta hikahı ile geçici olarak nikah kıydırdığını görmek zinaya, şartlarına uyulmadan yapılanalışverişe; geçici ama karlı ortaklığa, kısa süren rahatlığa delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Evlenmek, Boşanmak.)

Uykuda bir kimse hiç tanımadığı bir kadınla nikahının kıyıldığını görürse, onun, oruç veya namaz gibi farzları yerine getirmesi gerektiğine işarettir.

Rüyasında tanımadığı bir kadınla nikahlandığını gören erkek, oruç veya namaz gibi farzları yerine getirmesi gerektiğine yorumlanır. Rüyada nikahlandığını görmek bir kız ise yakın zamanda evlenmek demektir. Nikah kıydığını görmek iyilik etmek demektir.

Kişinin gerçekten evleneceğine veya iyilikte bulunacağına işaret eder.

Rüyada bir nikahta bulunduğunu gören, bir anlaşmanın içyüzünü anlayarak bundan yararlanır. Rüyasında nikahlandığını gören bir kız ise kısa zamanda evlenir. Nikah kıydığını gören kimse hiç aklına gelmeyen birine iyilik eder.

Rüyada bir nikahta bulunduğunu gören, bir anlaşmanın içyüzünü anlayarak bundan yararlanır. Rüyasında nikahlandığını gören bir kız ise kısa zamanda evlenir. Nikah kıydığını gören kimse hiç aklına gelmeyen birine iyilik eder.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Aşiret

Rüyada bir aşiret çadiri içinde olduğunu ve aşiretin reisi ile konuşarak sohbet ettiğini gören, bir dernegin başkani veya bir mahallenin muhtari, yahut askerse rütbeli bir kişi olur. Bir aşiret reisini evine misafir ettiğini görmek, büyük bir devlet adamından bir menfaat göreceğine delildir. Bir aşiret reisi ile atlara binerek gezindığını gören, büyük bir sirketin hissedari olur, veya o sirkete ait hisse senetlerine sahip olur.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Köknar

Rüyada köknar ağacı, olgun bir insandir. Bunun meyvesi maldir.

Köknar ağacı olgun bir insana, bunun meyvesi mal ve dünyalığa delalet eder.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Daralmak

Bir mekanın daralması sıkıntıya, para darlığı çekmek ferahlamaya delalet eder.

Köfte

Rüyada köfte yemek, dostlarınızdan ihanet gördüğünüze işarettir. Bir rivayete göre de köfte görmek aile içi olaylarla ilgilidir. Aile fertlerinizin size bağlı olduklarıni ve sağlıklarınin yolunda bulunduğunu gösterir.

Rüyada köfte görenin oburluk derecesinde iştahlı olduğuna ve bu yüzden huyundan vazgeçmesi gerektiğine yorumlanır.

Rüyada köfte görenin oburluk derecesinde iştahlı olduğuna ve bu yüzden huyundan vazgeçmesi gerektiğine yorumlanır.

Sağlıkla ilgili problemi haber verir.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Yaban Hayvanı

Rüyada yaban hayvanı görmek, sahra ve dag baslarında bulunan insanlara ve kendi grubundan ayrılan bidat sahiplerine işarettir.

Bu tabiri beğendiniz mi?