Gamze

Rüyasında gamzeli birisini gören kişinin ertesi gün işleri iyi gidecek, memursa terfi edecek, işçi ise zam alacak, öğrenci ise derslerinden iyi puanlar alacak demektir.

Rüyasında bir tanidığının yüzünde onda görmeye alışmadığı bir gamze olduğunu görmek, yaptığı bir işi kiskananların bulunduğuna ve ona köstek olmaya çalıştıklarına delalet eder. Eğer bu gamze, gördüğü o yüzde aslinda da varsa, işlerinin yolun-da gideceğine ve kendisini sevenlerin ona yardımci olacaklarına delalet eder.Bu tabiri beğendiniz mi?

Ekin biçmek

Rüyada ekin biçmek, güç şeyi kolaylastirmaga ve çabuk elde edilen rızka işarettir. Bazen de ekin biçeni görmek, helake ve mevizeye işarettir. Bir kimse rüyada bir yerde ekin biçtiğini görse eğer o yerde harp varsa ora halkı helak edilir. eğer biçilen ekin kendisinde harp olmayan bir şehirde ise, Allahin (C.C.) kilici olan veba gibi hastalıklara işarettir. eğer biçilen ekin çarsilardan birisinde ise o çarsi halkının menfaatlerinin çokluğuna, alisverişleri iyi gidip yaptıklari ticaretten kazanç sağlamalarına işarettir. eğer biçilen ekin mescid ve hayır yerlerinden bir camide olursa, ekin de bizzat halkın kendisi biçiyor ve tanımadığı kimse de yoksa, her biçen kimse için meydana gelecek ücretlere ve sevaba işarettir. Kemale erdikten sonra biçilmis ekini çift öküzlerinin önüne atmak, ekindeki iyiliğe ve afetten uzak olmasına işarettir. Ekin kemale ermemisse ziraata erisecek afete yahut yiyeceklerin pahalılığına işarettir. Ekin biçmek, onu biçen için mükafat olarak nail olacagi sevaba işarettir. Ekinin mevsimsiz olması ölüm ve savastir. eğer biçilen ekin yeşil olursa, gençlerin ölmesine, beyaz ise ihtiyarların ölmesine işarettir. Biçilmis ekin içerişinde yürüdüğünü gören kimse mücahid saflarında bulunur.

Bu tabiri beğendiniz mi?

İnek

Rüyada bir ineği sağip sütünden içtiğini gören, fakirse zengin olur, zengin ise parası daha da çogalir. Cabirül-Mağrıbiye göre ; rüyasında semiz bir inek satın aldığını gören zengin bir kimse ile evlenir. Bir ineği sağdığını, fakat sütünden içmedığını gören, mal biriktirir, fakat onu harcamaz. ineğin kendisi ile konuştuğunu gören, herkesin sasiracagi derece-de zengin olur. Bir sigirin kendisine doğru geldığını görene, o yil çok hayırlı ve mübarek olur. Sigirin kendisine arkasini dönüp git-tiğini görmek, o yılın iyi geçmeyeceğine işarettir. Bir sigirin kendisini ısırdığını veya boynuzu ile vurduğunu görmek, esinin kendisine ihanette bulunduğuna delalet eder. Rüyada inek görmek, helal maldir. Semiz sığır zengin bir eş, zayifi ise fakir bir eş, beyaz renkli sığır dindar bir kadın, sütlü inek hayır ve menfaat sahibine, boynuzlu inek ahlaksiz bir kadına delalet eder. Inegi sağmak istediğini fakat hayvanın boynuzu ile savunarak sağmaya bırakmadığını görenin esi itaatsizlik eder. Birinin inegini sağdığını ve ineğin de onu engelledığını görenin karısı ihanet eder. Es-Salimiye göre ; rüyasında bir ineğin evine girdığını göre-nin, bir devlet büyüğünden eline mal geçer. Bir inek bulup onu evi-ne götürdüğünü gören, hayra erişir. Bir ineğin yularından tutarak götürdüğünü gören, ahlak sahibi bir kadınla evlenir. Bir ineğin üzerine bindığını görenin karısı vefat eder ve ondan kendisine miras kalır. Bir başka rivayete göre de: Bir ineği sağdığını gören kimse, mal biriktirir. Bir inek bulup onu eve götürdüğünü gören kimse, hayra erişir.

Bakınız; Sığır.

Kadın için evlilik erkek için zenginlik anlamındadır. Rüyasında süt sağan kişi yeni işlere atılacak ve bol para kazanacak demektir. Rüyada süt içmek de içinde bulunduğunuz durumun daha iyi olacağını işaret eder.

Rüyada memeleri süt dolu inekler görmek, bereketin ve mutluluğun işaretidir.

Hayırlı kısmet, iyi niyetli, yardım seven kadın akrabadır. İneği sağmak, kadın akraba veya dosttan kısmet almaktır. Çok sütlü inek, zengin akraba anlamına gelir.

Memeleri süt dolu inek, bereketin ve bolluğun ifadesidir.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Harac

Rüyada Müslümanlardan bir kimsenin inançsizlara cizye ve haraç vermesi, zillet ve düşkünlüge, cizye ve haraç alması dahi, izzet ve kurtuluşa işaret eder. Kendisini yıkılmış ve viran olmuş bir yerde görmesi, güç getirmeyecegi bir milletle kavgaya tutusmasina işaret eder. Bir şehrin yer sarsintisindan veya başka bir sebepten harap olduğunu görmek, o şehirde bir kimsenin öldürülmesine yahut halkın üst düzeylilerinin ünvanlarınin düşeceğine işarettir. Bir köyün harap olduğunu arazisinin bir daha kullanilmadigim, o köy halkına gelecek musibete işaret eder. Köyü gelismis bir halde görse, halkının dindarlığına işaret eder. Evinin duvarlarınin selden harap olduğunu gören kimsenin hanımı ölür. Evinin, üzerine yikildigim, toz ve topragin birbirine kanstiğini görse, hastalığa işaret eder. Bazıları da, tavanin o kimse üzerine yikilmasi musibet, siddet ve mesakkattir, dediler. Harap bir yerin, sağlam ve güzel yapili bir yere döndüğünü gören kimsenin dininin güzelliğine ve hidayete dönmesine işaret eder. Bir kimse oda, ev ve köskünden bir şeyin içe doğru düstüğünü görse, rüyayı görenin kaybı varsa bulunur. Yaninda kız veya kizkardesi yahut bunlardan başka, kocaya varma zamani gelmiş kız varsa, dünürü ve talıplisi çıkar. Rüzgarin bir evi yıktığını görmek, birisinin öldürülmesine işaret eder. Bir kimse bir evi veya eski binalari yıktığını görse, o kimseye üzüntü, keder ve ser isabet eder. Evinin hepsinin veya bir kisminin, üzerine yıkıldığını gören kimsenin evinden birisi ölür. Yahut evin sahibesine büyük bir musibet gelir. Bir kadın rüyada bacasi ve tavaninin yıkıldığını görse, kocasının ölmestne işaret eder. Yapili ve senli bir yerin harap olduğunu görmek o yerde meydana gelecek musibete işaret eder. Evinin direginin kinidigim veya yıkıldığını gören kimsenin veya ailesinden sevdigi birisinin ölmesine işaret eder. Rüyada evin ve duvarından bir şeyin yıkıldığını görmek, yine musibettir.

Düşmandan alınan cizye ve haraç yücelik ve ilahi yardıma, Kafirin müslümandan haraç alması zillet ve horluğa, Bir kimsenin, kendi hakkına ulaşmak ve meşru işini yaptırmak için birine haraç vermek zorunda kalması sadaka vermesine delalet eder.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Burç

Bakınız; Kale Burcu.

Rüyasında burçlardan birini gören garip olaylarla karşılaşır. Ayrıca aynı burçtan biriyle tanışabilir

Rüyasında burçlardan birini gören garip olaylarla karşılaşır. Ayrıca aynı burçtan biriyle tanışabilir.

Rüyasında oniki burçtan birini gören kimse ilginç olaylarla karşılaşır. Ve o burçtan biri hayatına girer.

Bir kimse rüyada kendisini kalenin burcunda olduğunu görse, o kimse kendisini arzu eden adamdan emin olmaz. eğer hasta ise vefat eder. Bazıları, o kimsenin kadir ve sani yüce bir adama zafer bulacağına işaret eder, demişlerdir.

On iki burçtan birini gören kimse, ilginç olaylarla karşılaşır. Ayrıca doğduğu burçtan biriyle tanışabilir. Veya o burçtan biri hayatına girer.

12 burçtan birini gören kimse, ilginç olaylarla karşılaşır. Ayrıca doğduğu burçtan biriyle tanışabilir. Veya o burçtan biri hayatına girer.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Sure 083 Mutaffifin

Rüyada Mutaffifin Suresini veya ondan bir parçayı oku-duğunu görmek; adalet ve insafla ölçü ve tartisini yapmaya işarettir.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Sidik (çiş)

Rüyada sidik ettiğini görmesi, helal olmayan bir şeye malını sarfetmesi, yahut haram olan bir kadınla zina etmesi ile tabir edilir. Sidığının çokça akmasini görmek, rızkınin çok olmasına ve içte olan bir şeyin kaybolmasına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında sidığını tutmasi ve bunu müskül duruma dar vardirmasi, bazan işlerinde acele etmesine ve tuttugu işin yanlisğına delalet eder. Zira, sidik ve büyük abdestini tutan kimse kendisine azab etmis olacagindan, bunlari defetmedigi müddetçe sükun ve rahata kavuşamayacağı tabiidir. Bazan da su kanallarınin kapanacağına delalet eder. Rüyada sidik, haram mala da delalet eder. Bir kimsenin rüyada kendisinin bilinmeyen bir yere sidik ettiğini, görmesi, o yerden bir hanimla evlenmesi, yahut o yerden bir cariyenin nasi ile tabir edilir. Bazı tabirciler, rüyada sidik ettiğini gören kimsenin rüyasini geçimleri üzerine lazım olan kimselere yapacağı infak ile tabir, etmişlerdir. Bir kuyu içerisine sidik ettiğini gören, helal kazancmdan tasadduk eder. Bir kumaş üzerine sidik ettiğini gören, o gibi meta ve kumaştan zarar eder. Mihraba sidik ettiğini gören kimsenin alim ve fazil bir çocuğu olur. Rüyada Kuran ı Kerîm üzerine sidik ettiğini gören kimsenin hafiz bir evladı olur. Sidığının bir kismin akitip diğer bir kismim tuttugunu gören kimse, zengin ise malının bir kısmı elinden çıkar ve zayi olur. eğer mihnet ve meşakkat içerişinde ise bu siddet ve mesakkatinin bir kısmı gider. Kendisiyle beraber başkasinm da bir yere sidik ettiğini ve sidiklerinin birbirine karistigim gören, birbirlerine hisim (biri diğerine damad) olur. Rüyada sidığını tutan kimse hanımına kizar. Sidığının kendisini sikistirdığını görmesi, malim muhafaza etmek için yer arayıp bulamayacağına delalettir. Helaya sidik ettiğini ve sidiğin orada birlestigim gören kimse, fakir ise zengin olur, zengin ise malinda noksanlik ve ziyan olur. Sidığını, insanların üzerlerine sürdüklerim görse, o kimsenin bir çocuğu olur ve o insanlar o çocuğa tabi olurlar. eğer maruf ve meshur adamın kendi üzerine sidik ettiğini görse, malını rüyayı görene infak ederek o kimseyi küçük ve hakir düsürür, rüyada çokça sidik ettiğini gören kadının erkeklere sehvet ve istegi çok olur. Süt olarak sidik yaptığım gören kimse, asil fıtratını kaybeder. Bu sütü de tanıdığı bir adam içse, rüyayı gören, o adama helal malından intakta bulunur. Kan olaral sidik ettiğini gören, bilmeyerek boşanır veya mahremi olan bir kadına yakınlikta bulunur. Zaferan olarak sidik ettiğini görenin devamlı hasta olan bir çocugü olur. Üzüm suyu olarak sidik ettiğini gören, malını lüzumsuz yere israf eder. Toprak ve çamur olarak sidik yapan kimse abdestini güzel olarak olmayan ve bunu muhafaza etmeyen bir kişi olduğuna delalet eder. Ates olarak sidik ettiğini görenin devlet sahibi bir evladı olur. Necis olarak sidik ettiğini gören ehlinden çirkin bir iş işler. Sidik yerine Kuşuntu çıkardığını görse, haram bir çocuğa delalet eder. Kedinin sidik ettiğini görse, deniz sahillerinden olan bir hanimdan bir kızı olur. Kuş bevlettiğini görenin bir çocuğu olur ve o çocuğun fitrati iyilik ve kötülükte Kuşun fitratina münasip olur. Ayakta sidik ettiğini gören, malim rastgele yere sarf ve infak eder. Gömleğine sidik edenin bir çocuğu olur, hanımı yoksa evlenir. Burnuna sidik ettiğini gören kimse kendisine haram olan şeylere yakınlik eder. Sokak ve çarsilara sidik ettiğini gören kimse o sokak ve çarsinin muhasebesini üzerine alır ve yürütür. Rivayet edilir ki, Erdesirin babası Sasan koyun çobani idi. Bir rüya görmüstü. Rüyasında sidik etmis ve bu sidiğin buharindan bütün gökyüzü dolmuştu. Rüyasini zamanin meshur tabircisi Babeke tabir ettirmek istediğinde, Babek, Sasana, «sulbünden gelecek bir çocuğu bana nisbet etmediğin müddetçe rüyani tabir etmem demisti. Sasandan bu nisbet etmeyi söz alinca Ya Sasani Senin sulbünden bir çocuk zuhur eder ki, bütün memlekete sahip olur dedi. Gerçekten tabir aynen meydana çıktı ve Sasanin oglu da Babeke nisbet edilerek Erdesir bin Babek denilirdi. Halbuki Erdesirin babası Sasandir. Rüyada kendisini bir kavmin evine, mahallesine, yahut camisine, veyahut şehir ve köyüne sidik ettiğini görse, o kimse o mahalle, köy veya şehirden bir hanimla evlenir ve hayatim o hanimla birleştirir. eğer mescide sidik ederse, muhsin, salih ve müttaki bir çocuğu olur. Kendisini bir şişeye, leğene, topraktan yapılmış bir kaba, bilinmeyen bir kuyu veya harabeye sidik ettiğini görmesi, bir kadınla evlenmesine delalet eder. Denize sidik ettiğini gören ösür ve zekat ve bunlardan başka denizden çıkardığı bir malı da devlet hazinesine verir. Küçük kurtlara sidik ettiğini görenin evladı çok olur ve etrafa dagilirlar. Zekerinin deliginden kalem çıktığım görenin her ilim ve fende salahiyetli bir çocuğu olur. Çünkü her ilim ve fen kalemle hifz ve zapt edilir. Yilan çıktığım görenin bir çocuğu olur ve bu çocuk babasına düşman olur. Bir kimse adeti hilafina olarak çok sidik ettiğini, sidiğin etrafına bulaştığını ya da çok pis kokulu olduğunu, yahut da sidik ederken hal kin kendisine kötü bakışlarla baktığını görse, rüya sahibinin kötü ve hayırsız bir insan olduğuna, veya işleyecegi bir ser sebebiyle insanlar arasında rezil ve rüsvay olacağına delalet eder. Rüyada sidik içmek, kazançta ve haram malda şüpheye düsmek çetinlik ve siddete delalet eder. Çünkü sidik ancak siddet zamaninda kullanilir.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Korna

Rüyada korna sesi duymak, çok yakın zamanda beklemedığınız kadar iyi bir durumla karşı karşıya kalacağınıza yorumlanır.

Korna sesi kişinin tüm çevresini ilgilendiren haberdir.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Ceyhan nehri

Rüyada Ceyhan nehrini görmek güzel yorumlanır. Zenginliğe, berekete kavuşmaya, üzüntülerden ve dertlerden kurtulmaya işarettir.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Mengene

İnatçılıktan vazgeçmeye, şiddetle birlikte mal ve başarıya delalet eder.

Rüyada mengene görmek , bir sıkıntıdan çok yakında kurtulacağınıza ve elinize yüklü bir miktarda para geçeceğine, uzun zamandan beri beklediğiniz bir mektubun elinize geçeceğine, yakınlarınızdan birinin evleneceğini görmenize işarettir.

Rüyada mengene görmek, bir dertten çok yakında sıyrılacağınıza ve çok fazla miktarda para geçeceğine, uzun zamandan beri beklediğiniz bir haber alacağınıza, yakınlarınızdan birinin evleneceğine yorumlanır.

Rüyada mengene görmek, geçim ve işle yorumlanır. Rüyada bir mengenesi olduğunu gören, çok kazanç elde etmek için çare düsünür ve sonunda bulur. Bazılarına göre mengene, işlerini iyi yürüten kimseye delalet eder.

Rüyada mengene görmek; herkesin sevgisini kazanmaya, mutluluğa işarettir.

Bu tabiri beğendiniz mi?