Balta

Ağaç kesmekte kullanılan keskin balta can yakmaya, geçim işlerinde çetinliğe; Odun baltasıyla yaş ağacı kesmek şerre, belaya duçar olmaya; kış mevsiminde kuru odun kesmek yahut parçalamak mal ve paraya, sıhhat ve afiyete delalet eder. (Toprak baltası iççin Bakınız; Kazma.)

Rüyada balta görmek, sıkıntıda olunan konuda yardım geleceğini, hastalık varsa, tekrar sağlığına kavuşacağını belirtir.

Rüyada balta görmek, sıkıntılı yaşanılan konuda yardım geleceğini, sağlığı kötü ise sağlığına kavuşacağını belirtir. Balta vurmak amaçlarınıza ulaşmak için çok çaba sarf etmeniz gerekecek demektir. Kırık balta, hastalık olacağına ve para kaybedileceğine işarettir. Rüya sahibi bir kadınsa, zengin olmayan fakat çok iyi kalpli biriyle evleneceği anlamına gelir.

Hedeflerinize ulaşmak için çok çaba göstermeniz gerekecek. Kırık bir balta, hastalığın ve para kaybının işaretidir.

Güç ve kuvvet simgesidir. Kimsenin ona ilişemeyeceğine işaret eder.

Uykuda balta görmek, imdada, ianeye, yardım ve gelecek nimetlere işarettir. O kimsenin başı ağrıyorsa, rahata ka-vusur. Yemege ve içmeye muhtaç bir hastanin sikayet ve korkularınin yok olacagini anlatir. Balta erkek çocuktur. Elinde balta bulunduğunu gören, vekil vasi veya emîn olur. Dini de güzel ve bütün olduğu için, düşmanlarına karşı da daima üstün gelir. Balta, hiz-met için kuvvet ve üstünlüge de işarettir. Balta ayni zamanda ayet-i celîleye göre kendisinden yararlanilan bir nesneyi anlatir. Çünkü balta çelikten yapilmistir. Rüyada balta görmek bir işinden dolayı elestiriye uğrayacağına delalet eder. Rüyada balta ile kesilmis odunlari yardığını görmek, yapılan bir işinden dolayı memnun olmadiğına; bir ormanda balta ile agaç kestiğini görmek, bir işinin bozulacağına; baltayi duvarda asılı görmek, beklediği bir işin sürüncemede kalacağına işarettir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada balta görmek, imdad, yardım ve rızka işaret eder. Rüya sahibinin başında bir ağrısi varsa ondan kurtulur. Balta, yemeye ihtiyaci olan hastanin sikayetinin gitmesine işaret eder. Balta, erkek çocuğa da işaret eder. Balta, kişinin hizmetçi, kuvveti ve yardımcisi, bazen de balta, kendisinde agaç gördüğü takdirde, kafirlerden ahmak bir kimseye işaret eder. Bazen balta, kendisiyle faydalanilan şeye işaret eder. Çünkü balta, demirden olur. Bazı tabirciler balta erkek çocuktur, bazılari da emanet, emniyet ve dinde olan kuvvettir, dediler. Rüyada balta görmek, izzet ve saltanata, tacir için de, kazanca işaret eder.

Hedeflerinize ulaşmak için çok çaba sarfetmeniz gerekecek. Rüya sahibi bir kadınsa, çok iyi kalpli fakat pek zengin olmayan biriyle evleneceği anlamına gelir. Kırık balta, hastalığın ve para kaybının işaretidir.

Hedeflerinize ulaşmak için çok çaba sarfetmeniz gerekecek. Rüya sahibi bir kadınsa, çok iyi kalpli fakat pek zengin olmayan biriyle evleneceği anlamına gelir. Kırık balta, hastalığın ve para kaybının işaretidir.Bu tabiri beğendiniz mi?

Müneccım

Rüyada müneccim görmek, ileri gelenlerle sohbet etmeye ve onların sir ve ahvallerine muttali olmaya işarettir. Bazen de müneccim görmek, bazı şeylere muttali olmaya, sırları anlamaya, söz ve vakalari nakletmeye işarettir. Bazen de müneccim görmek, üzüntü ve sıkıntılari, sıkıntıli bulunan kimsenin de sıkıntıdan kurtulmasına işarettir. Bazen müneccim görmek, bekar olan kimsenin evlenmesine, kan koca arasındaki ayrılığa, hastaların ölmesine, mukim olanların yolculuğa çıkmasına ve hamile olan kadının dogum yaparak kurtulmasına işarettir. Müneccim görmek, müjde ve korkutmaya, bazen Sünnet-l Seniyyeye uymaya, ilim ve amele işarettir.

Bakınız; Kahin.

Bu tabiri beğendiniz mi?

İspirto

Rüyada ispirto görmek, avare bir hayat yaşayan ve hiç bir zaman istikrarlı bir hayatı olmayan kişi ile yorumlanır.

Uçarı olmakla birlikte kendisinden hayır ve iyilik görülen kadına delalet eder.

Rüyada ispirto gören kişi boşuna vakit geçiriyor demektir.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Üvez

Rüyada üvez ağacı görmek, evli iseniz çok güzel bir kız çocuğunuz olacağına, bekar iseniz güzel bir gençle evleneceğinize delildir. Rüyada üvez ağacı veya meyvesini görmek, uzun ömürlü olacağınıza delalet eder.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Solak

Rüyada solak bir kimseyi görmek, işlerinizin çok karışık bir duruma gireceğine, bunlari yoluna koymak için oldukça büyük bir gayret gerektiğine işarettir.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Tefsir

Rüyada ünlü bir imamin veya ilim adamınin tefsirini okumak, veya her hangi bir tefsir kitabı okumak, size her hususta bir büyüğünüz tarafından nasihatler verileceğine dalalet eder.

Bu tabiri beğendiniz mi?

İddia

Rüyada bir hususta israrla iddiada bulanmak, gereksiz bir işten dolayı zarar göreceğinize delalet eder.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Diploma

Yenilik, değişiklik, başlangıç olarak yorumlanır.

Rüyada diploma görmek bir kaç şekilde yo-rumlanir: Memur iseniz amirlerinizin takdirlerine muhatap olacağınıza; tüccar iseniz kazançlı bir iş hususunda bir müessese ile anlasma imzalamaniza; halktan biri iseniz, mahallenizde yapa-caginiz hayırlı bir iş için izin almis olduğunuza; ev kadını iseniz, Eşinizin sizden çok memnun olduğuna ve onun sevgisini kazandığınıza; ögrenci iseniz okulunuzda başarılı olmanızdan dolayı ögretmenlerinizin takdirini kazanmis olduğunuza delalet eder. Bir başka rivayete göre de: Rüyada memurun diploma görmesi amir tarafından takdir edileceğine işarettir. Tüccarın bu rüyayı görmesi kazancının artacağına ve yeni müessese kuracağına işarettir. Talebenin rüyada diploma görmesi, sevineceğine ve hocasi tarafından ilüfat göreceğine işarettir. Hanimin rüyada diploma aldığını görmesi ise, kocası tarafından takdir edileceğine ev işlerinde başarılı bir hanim olduğuna işaretür. Diploma her halde takdir edilmektedir.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Yıkamak

Eli, yüzü yahut vücudun herhangi bir yerini yıkamak ferah ve sevince delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Abdest, Çamaşır Yıkamak.)

Rüyada elbise yikamak, dinde salihlige işarettir.Rüyada sarı renkli bir elbiseyi yikadığını veya o elblsesinin sarılığım giderdığını gören kimse, hastalıktan kurtulur. Bazı tabirciler elbise yikamak, borcu ödemeye işarettir, bazılari da gizli olan şeylerin açığa çıkmasına işarettir, dediler. Bir kimse rüyada bir ölünün elbisesini yikatmak için birisini aradığını görse, o ölünün o insanın duasina veya onun için sadaka vermesine veya borcunu ödemesine yahut vasiyetim yerine getirmesine veya hayatinda zulmetmis olduğu kimselerden helallik istemesine ya da bunlar gibi ölünün mesul tutulacagi seylerde o insana ihtiyaçli olduğuna işarettir. eğer ölünün elbisesini bir insanın yikadığını görse, o ölünün ahirette kurtulmasi o insan ile mümkün olacağına işarettir.

Bu tabiri beğendiniz mi?