Adet görmek

Bakınız; Hayız.

Rüyasında ay başı olduğunu görmek, dininin fesat olduğuna işarettir. Karısının hayiz olduğunu görmek, dünya işlerinin zorlaşacağına, eğer karısı iyi ve dürüst bir kadın ise, dininin kuvvetine, bir kadının hayiz olduğunu görmesi, onun bir mala sahip olacağına delalet eder. Gerek erkek ve gerek kadın hayiz olduğunu ve gusül edip elbisesini giydığını görmesi, dünyada ve ahirette isteğine kavuşacağına işarettir. Ebu Said El-Vaize göre; bir kadın hayiz olduğunu görse, eğer kişir ise çocuğu olur. Bazı yorumcular, hayiz görmek yalana delalet eder, diyorlar. Es Salimiye göre ; ihtiyar bir kadının kendisini kirlenmis görmesi ecelinin yaklastiğına, küçük kızın bu rüyayı görmesi bikrinin (kizliginin) izalesine, bir rivayete göre ihtiyar kadın ile küçük kızın hayiz görmesi ölüme, diğer bir rivayete göre de, küçük kızın bu rüyayı görmesi evleneceğine işarettir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada hayiz olduğunu gören kimse mahremine yakınlikta bulunur. kadın kendisinin hayiz olduğunu görse, günah sayılan bir ise bulaşır. Yıkansa günahtan tevbe eder, üzüntü ve kederi gider. Bir kadın kendisinde hayiz kani olmayan bir kan olduğunu görse, kendisi için bir adet haline gelen ve kurtulmak istediği halde kurtulmasi kolay olmayan bir suç ve kabahatta bulunur. Bir kadın rüyada hayiz olduğu halde kocasının kendisiyle cinsi münasebette bulunduğunu görse, kocası ile beraber bulunduklari şehirden göç ederler. Bazı tabirciler, erkeğin kendisini hayiz olarak görmesi, yalan söylemesi olarak yorumluyorlar. başka bir rivayete göre de ; Erkeğin rüyada hayiz olduğunu görmesi, kendisine helal olmayan bir kadınla cinsi münasebette bulunmasına işaret eder. Hanımının hayiz olduğunu gören kimsenin iş ve mesleğinde durgunluk olur.Hanımının hayiz olduğunu gören kimse, arzu ve istekleri yasaklanir, arzusu na kavuşmadan mahrum olur. Hayiz, dinde oruç ve namazda noksanlıktır. Hayizin hastalıkla tabir edildiği de söylenmistir. Gebe kadının hayiz olduğunu görmesi erkek çocuk doğurmasına işaret eder.Bu tabiri beğendiniz mi?

Senatör

Rüyada senatör görmeniz sorumluluk alarak ise baslayacağıniza, sonunda oldukça menfaat sağlayacağıniza işarettir.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Elbise silmek

Rüyada elbise silmek, kötü bir haber geleceği anlamındadır.

Rüyada elbise silmek, kötü bir haber alınacağına işaret sayılır.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Okuyucu

Bakınız; Okumak.

Rüyada bir kütüphanede bir çok kimselerin inceleme yaptıklarını veya kitap veya gazete okuduklarıni görmek, herhangi bir iş hususunda başkalarınin fikirlerine bas vuran kimseye işarettir. Bir rivayete göre, okuyucu, nasihat ve ögüt kabul etmeyen yasalara uymayan kimselere de yorumlanır. Bir kabristanda mezar başında veya bir mevlit cemiyetinde veya camilerde okuyucu görmek, Allah (CC) tarafından bütün günahlarınin affedildiğine, dünya ve ahirette işlerinin yolunda gideceğine delalet eder. Kirmaniye göre; okuyucu görmek, daima bilgi almak isteyen. bir kimse ile tabir olunur. Bir kitapliktan kitap alarak okuduğunuzu görmek, dünyada yeni şeyler öğrenmek hevesinde olduğunuza delalet eder. Bir kütüphanede kitap okuyan kimseleri görmek, bazı işleriniz hakkında başkalarından fikir almak geregini duyduğunuza delildir.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Izdırap

Rüyada her hangi bir yerinin acıdığını duymak ve görmek, yeni bir ise gireceğine; aciyan yerinin iyilesmesi için bir ilaç aldığını görmek, büyük bir kişiden yardım göreceğine işarettir. Acıyan yerinde bir çıban veya ona benzer bir yara varsa kismete, yarayi ameliyat yaptırdığını görmek, kısa zamanda zengin olacağına delalet eder. Bir başka rivayete göre de: Rüyada izgara görmek kocasının malını israf eden kadına işarettir. Rüyada izgara görmek zarar, felaket ve sıkıntıya işarettir.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Bina

Özel mülk olan evler (daireler) kişinin eşi, ailesi ve geçimidir: Yeni bina -gerek inşa edelsin gerekse satın alınsın- evlenmeye, Evin, duvarları ile beraber bir yere gitmesi taşınmaya, Evin genişlemesi ve onda meydana gelen her türlü olumlu değişme hayaatta meydana gelecek hayırlı gelişmelere, Evde görülen daralma ve eksilme dünyalıktan kayba, Geniş ev dünya ve ahiret mutluluğuna, Dar ev dünyada sıkıntı ve ahirette azaba, Kerpiç duvarlı ahşap ev takvaya, Yüksek ve debdebeli binaları olduğunu görmek fitne ve sıkıntıya, Ev yapmak aileyi, akraba ve dostları bir araya toplamaya; dağınık gidişata çekidüzen vermeye, Bir yerleşim alanında ev yapmak orada bir kadınla evlenmeye, Evin direği yahut kolonları babaya, Evin yahut tavanın yıkılması vefata, Evin tamamının yahut bir kısmının kişinin üzerine yıkılması musibete, Odalar eş ve çocuklara, Çatı ve tavanı yöneticilere, Süslemeli, nakışlı ev itibara, velayete, ilme, Her çeşit güzel bina sevinç, neşe ve sürura; Eve girmek evlenmeye yahut huzura ermeye, Camiyaptırmak zengin için malının zekatını vermeye, fakir için zengin olmaya, alim ve sanatçı için hayırlı ilim ve esere, yönetici için hakka ve halka hizmete, Köyde konuk evi yaptırmak misafirperverliğe, Şehirde halkın yararı için bina yaptırmak insanlara faydalı bir iş yapmaya, Kamuya ait binalar, onların durumuna göre, bazen adaletle hükmetmeye bazen halka gadretmeye delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Ev Taşımak.)

Güzel bir bina gördüyseniz, çok güzel ve uzun bir hayatınız olacak demektir. Yolculuklara çıkacak, mutlu bir yaşam süreceksiniz. Hasarlı bir bina, sağlığın bozulacağına işarettir. Bina boyamak alacaklıların sıkıştırması yüzünden eski borçlarınızı ödeyeceğinize, binanın yanması hakkınızda kötülük düşünenleri alt edeceğinize, binada çalışanlar görmek karı koca arasında sorunlar çıkacağına ve ayrılığa kadar gideceğine işarettir.

Güzel bir bina gördüyseniz, çok güzel ve uzun bir hayatınız olacak demektir. Yolculuklara çıkacak, mutlu bir yaşam süreceksiniz. Hasarlı bir bina, sağlığın bozulacağına işarettir. Bina boyamak alacaklıların sıkıştırması yüzünden eski borçlarınızı ödeyeceğinize, binanın yanması hakkınızda kötülük düşünenleri alt edeceğinize, binada çalışanlar görmek karı koca arasında sorunlar çıkacağına ve ayrılığa kadar gideceğine işarettir

Güzel bir bina güzel uzun bir hayatın, hasarlı bir bina hastalığın işaretidir. Çirkin bir bina, aşk ve iş hayatında karşınıza çıkacak sorunları gösterir.

Rüyada bina önemli bir yere gidileceğini işaret eder. Büyük bir bina, çok önemli iş ve devlet adamı demektir.

Bir boş arazide yapılmış tek bir bina görmek, ev sahibi olacağına; bina yaptığını görmek, yeni bir ise baslayacağına bir binanin yıkıldığını görmek, dînî vazifelerini yerine getirmediğine; yeni bir binaya taşınıp yerlestiğini görmek, yeni bir ev sahibi olacağına işarettir. Rüyada yeni yapılmış binalar görmek, mesleginizi degistireceğinize işarettir. Yikik ve yikilmaya yüz tutmus evler görmek ise huzur veya geçimsizlikle yorumlanır. Bir başka rivayete göre de: Rüyada yeni yapılmış bir binayı görmek, ondan faydalanmaya işaret eder. Çok kere bina, kocanin hanımına zifafiyla tabir edilir. Evinin belirli bir miktarca güzel olarak genişlemis olduğunu görmek, bu dünyaca halinin genişligidir. eğer bu genişlik, olduğu miktardan fazla olursa, o eve, bir musibet gelmesine işaret eder. Bazıları demişlerdir, bir kimse kendisini bina yapiyor görse, o kimsenin akrabalarim ve dostlarım toplamaya işaret eder. Binayi yıktığını görmek, yakınlarim, arkadaş ve dostlarım dagitmasina servetinin gitmesine işaret eder. Kendisini bir binaya baslayıp temelini attigim, binayı kuvvetlice yaptığını görse, o kimsenin ilim, velayet ve bir meslek talebinde bulunmasına, talebi ve gayesinin yakında olacağına işaret eder. Bir kimse kendisini bir şehir veya bir köyde bina yapiyor görse, o kimse o yerden bir hanimla evlenir. Binayi çanak ve çömlekten yaptığını görse bu, rüyayı gören için süs ve gösteriştirr. eğer bina nakisli olursa, temizlikle ve sevinçle beraber ilim ve velayete işaret eder. Kireç, alçi ve kiremitten bina yaptığını ve üzerinde de bir resmin olduğunu görse, o kimsenin kötü işlerde bulunmasına işaret eder. Denilmistir ki, bir kimse kireç ve alçi işlemde bulunsa, o kimse helal olmayan işle uğraşır. Gurbette bir bina yaptığını gören kimse, asla hatirına gelmeyen bir kadınla evlenir, yahut gurbette ikamet eder ve orada ölür. Yas çamur ile bina, din ve inanca, kuru çamur ile bina malca sıkıntıya alamettir. Güzel bina, sevgiye, neşe, rızka, güzel elbiselere, bekar kizlara ve onlardan çocuklara işaret eder. Bazen sağlam bina, kuvvet ve siddete, yardım ve müsaadeye, bazen de uzun ömre işaret eder. Bir kimse rüyada Allaha yaklasmak maksadıyle camii veya bir yer yaptırdığını görse, eğer rüyayı gören alim ise kitap yazar, mal sahibi ise malının zekatim verir, bekar ise evlenir, evli ise güzel söhret sahibi bir çocuğu olur, fakir ise zenginlesir.

Güzel bir bina gördüyseniz, çok güzel ve uzun bir hayatınız olacak. Seyahatlere çıkacak, mutlu bir yaşam süreceksiniz. Hasarlı bir bina, hastalığın işaretidir.

Güzel bir bina gördüyseniz, çok güzel ve uzun bir hayatınız olacak. Seyahatlere çıkacak, mutlu bir yaşam süreceksiniz. Hasarlı bir bina, hastalığın işaretidir.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Neml suresı

Cafer-i Sadika (RA) göre; Neml suresini rüyasında okuyan veya dinleyen kişinin malı, mülkü ve parası artar. Sözü sayılır ve kendisi sevilen bir kişi olur. Halk arasında itibar görür. Ibni Kesire göre; bu rüya sahibi ilim ögrenmege çok hevesli bir kişidir. Cenab-ı Hakk onun bu arzusunu bilerek kendisine ilim yolunu daima açık bulundurur. Ömrünün sonuna kadar bu yolda devam eder. Bir başka rivayete göre de: Rüyada Sure-i Nemli veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, rüya sahibinin kendisinl meshur edecek bir ilme işarettir. O kimse, mülk, anlayis ve rütbe île de riziklanir.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Eşelemek

Rüyasında bir yeri eşeledığını gören kimse, ummadığı birinden yardım görür.

Abajur

Rüyada abajur veya abajur ile ilgili bir şey görmek iyi bir haberdir; yakın gelecekte bir işten sağlanacak maddi kazanç sağlanacağını gösterir.

Abajuru kendiniz yakıyorsanız değerlendirilecek bir fırsatın geleceğini, abajur alıyorsanız başkalarına faydalı bir iş yapmak veya yapılacak bir işten başkalarının da fayda göreceğini gösterir.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Mavi

Rüyada mavi renk görmek ümide ve umulanin olacağına işaret eder. Mavi renk görüldüğü takdirde, aileniz içinde muhabbetin işaretidir. Rüyada mavi gök görmek, aşkta sadakâti ifade eder.

Rüyada mavi renk görmek , aile hayatında içinde güzel günler geçireceğinize yorumlanır. Rüyada mavi gök görmek, aşkta sevdiğinize sadık olacağınıza işarettir.

Mavi renk, bolluğun ve zenginliğin rengidir. Başkalarının çalışması sayesinde, bol para kazanacaksınız.

Huzur, rahat, sevinç, mutluluktur. Hayırlı ve uğurlu bir renktir.

Bolluğun ve zenginliğin rengidir. Başkalarının çalışması sayesinde bol para kazanacaksınız.

Bolluğun ve zenginliğin rengidir. Başkalarının çalışması sayesinde bol para kazanacaksınız.

Bu tabiri beğendiniz mi?