Suretil Fatır

Rüyada bu sureyi veya ondan bir ayeti okuduğunu görmek, o kimse için mukarrebin meleklerinin istigfarda bulunmasına kiyamet günü cennet kapılarının açılacağına ve onun düşmanına galip gelmesine işarettir.Bu tabiri beğendiniz mi?

Yürümek

Rüyada düz ve doğru bir şekilde yürüdüğünü gören kimse, hayırla riziklanir. Sokaklarda yürüdüğünü ve elinde de bazı talimatlar olduğunu gören kimse, eğer ehilse kendisine memuriyet verilir. Rüyada yalin ayak yürümek üzüntü vekederin gitmesine ve dinin güzelliğine, mutedil ve orta bir halde yürümek de, Allah (C.C.) için mütevazi bir şekilde bulunmasına işarettir. Kosarak yürümek düşmana galip gelmektir. Gerisin-geri yürümek, basladigi bir seyden geri dönmeye, eğer bir şeye baslamamissa, durmasina işarettir. Bazen gerisin-geri yürümek, rüya sahibinin dininin bozukluguna ve durumunun degismesine işarettir. Kibirli bir şekilde salinarak yürüdüğünü görse rüya sahibinin dünya ve ahiretçe hüsran ve ziyana ugramasina işarettir.Kendisinin yalnız bir adamın gözeticilik sifatiyla gezip yurüdüğünü görmesi,kendisinden o adama bir kötülük erişmesine işarettir.Bir kimsenin çalisip ve kazanarak yürümesi, sahih amele işarettir.Yürümek, korku, tehlike ve tevekkül içinde yolculuk yapmaya işarettir.Bir kimsenin başını önüne eğerek yürümesi onun ömrünün uzunlugunaişarettir. Bir kimsenin rüyada ihtiyar oldugundan veya bir hastalıktan dolayıbastonla yürüdüğünü görmesi, o kimsenin baston kullanmaya ihtiyaçduyacağına işarettir. Bir kimsenin tek ayağı üzerinde yürüdüğünü görmesi,mal veya ömrünün yansinin gittiğine işarettir.Cansiz varlıkların yürüdüğünü görmek, siddete ve belanin gelmesine, bazenbu rüya din ve dünya işlerinde ihtiyatli hareket etmeye ve bunun üzerineHalk tarafından yapılacak yardıma işarettir.Rüyada insanın hayvan gibi yürüdüğünü görmesi, cahil kişilerin ahlakiylaahlaklanmaya işarettir.

Düz yolda yürümek İslamın prensiplerine uymaya, Sokakta çanta veya evrakla yürümek ehli için memuriyete, Yalınayak yürümük üzüntü ve kederin gitmesine, Mutedil ve orta bir seyirle yürümek alçak gönüllülüğe, takvaya, Koşarak yürümük düşmana galip gelmeye,, Gerisin geri yürümek dinen bozukluğa yahut başladığı işten vazgeçmeye, Kibirli bir şekilde yürürken yüsüztü düşmek dünya ve ahirette hüsrana uğramaya, Gökyüsündü yürüdüğünü görmek yağmur suyu üzerinde yürümeye, Tek ayakla yürümek mal ve ömrünün yarısının gittiğine, Sallanarak yürümek dini yönden zayıflığa, geçici şeref ve itibara; mal sahibinin böyle yürümesi, malının hesabının kendisinden sorulacağına delalet eder.

Düz ve doğru bir yolda yürüdüğünü görmek o kişi hayatında çok olumlu değişiklikler yapacağını belirtir. Başı önde eğerek yürümek, ömrünün uzun olacağına yorumlanır. Yağmur altında yürümek, ihtiyarlığında çok rahat ve mutlu bir yaşantı süreceğine işaret eder.

Düz ve doğru bir yolda yürüdüğünü görmek o kişi hayatında çok olumlu değişiklikler yapacağını belirtir. Başı önde eğerek yürümek, ömrünün uzun olacağına yorumlanır. Yağmur altında yürümek, ihtiyarlığında çok rahat ve mutlu bir yaşantı süreceğine işaret eder.

Rüyasında yolda yürüyen bir kimse istediği şeyi ergeç gerçekleştirecek demektir. Yürüdüğü yol ne kadar güzelse rüya o kadar iyiye yorulur.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Dağlamak

Göğüste görülen dağlanma halkın işlerini üzerine almaya, Dağlanan yerden kan yahut irin çıkması yöneticilikte uzun süre kalmaya, Dağlanmak yahut birini dağlamak üzücü bir söz işitmeye, töhmetle itham edilmeye, Hastalıktan dolayı dağlanmak sağlığa, Ateşlee dağlanmak zekat vermemeye yahut kötü ve adil olmayan yönetimin emrinde görev kabul etmeye, Dağlanmak bazen acı söz işitmeye, birine aşık olmaya yahut sıkıntılara sabrederek velilik mertebesine ulaşmaya delalet eder.

Rüyada daglama görmek, harcanan mala yorumlanır. Bir rivayete göre sahibinin hastalığına delalet eder. Bazıları rüyada daglama görmeyi acı sözle yorumlarlar. Bazıları da, işinde sebata, evlilige, yolculuğa veya kadın için çocuk dogurmaya delalet eder, derler. Ebu Said El-Vaize göre; daglama görmek, büyük bir mertebeye işarettir, Kirmaniye göre: rüyasında daglanip buradan kan veya irin çıktığını görmek, hükümet hizmetinde uzun zaman bulunmaya;eğer kan veya irin çikmazsa, bu hizmette kısa zaman kalmaya delalet eder Danyal Aleyhisselama göre; rüyasında daglandığını veya bi-rini dagladığını gören faydasi olmayan boş bir söz işitir ve bundan kalben incinir yahut bir suçla suçlanir. Daglamak, bir hastalığı önlemek veya iyilestirmek için ise, rüya sahibinin iyiliğine delalet der. Caferi Sadika göre: rüyasında ateşle daglanmakta olduğunu gören zekatini vermez veya bir devlet büyüğünün hizmetinde bulunur. Bir başka rivayete göre de: Rüyada daglama sarfedilen mala, bazen de sahi binin hastalığına işaret eder. Bazı tabirciler daglama görmek, büyük bir mertebeye işarettir. Birisini dagladığını gören kimse taydasi olmayan bir söz işitir. Rüyasında daglandığını görmek iyi olmayan bir yere para yatirmaya işarettir. Vücudun daglandığını görmek şerri hayrından çok olan işlerle meşgul ol maya işarettir. Bir kimsenin rüyada alninda veya yaninda dagda görmesi zekat vermemeye işarettir. eğer rüyada kendisine altın veya gümüş ile dag vurulduğunu görse, o kimsenin cimriliğine veya altın ve gümüsten zekat vermemeye işarettir. Kendisinin demirle daglandığını görmesi, onun günah işlemesine işarettir. Rüyada kendisinde eski veya yeni bir dag nisani olduğunu gören kimse, saklanmis bir maldan dünyalığa erişir. Bir kimse rüyada ızdırap ve acı veren dagla bir insani dagladığını görse, o insan o kimsenin kötü bir sözünden dolayı huzursuz olur. eğer dag daire şeklinde ise, devlet başkanının işlerinde sebat göstermesine işarettir. Rüyada damarlarından birisini veya dizini dagladığını gören kimsenin, kız çocuğu dogar. Veya bir kadınla evlenir. Ya da yabancı birisinden dolayı hanımına iftira eder.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Sure 064 Tegabun

Rüyada Tegabün süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; ölümün ve kiyametin siddetinden emin olmaya işarettir.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Nebiler

Ibni Şirine göre; büyük peygamberleri rüyada görmek, izzet ve şerefe, nebileri görmek zafere, din kuvvetine delalet eder. Kirmaniye göre; bir nebiyi ferah ve sevinç içinde olarak görmek, zafere işarettir. Bir peygamberi gazapli, yüzü asik, kaslari çatak bir halde görmek, sonunda ferah ve sevince dönüsmegi beklenen siddet ve illete, bir nebiden bir şey aldığını veya bir söz isittigim görmek, o peygamberin ilminden faydalanmak ve sevinmege delalet eder. Caferi Sadika göre; Adem aleyhisselami rüyasında gören, eğer hak etmis ise, büyük bir mertebeye erişir. eğer müstahak değilse, tövbe etmelidir. Adem aleyhisselam ile konuştuğunu gören, ilim ve marifet sahibi olur. Adem aleyhisselama itaat etmedığını görmek, isyan ve kötülük işarettir. Adem aleyhisselami kestiğini gören, anne ve babasına veya ögretmenine aşı olur. SIT aleyhisselami gören bolluk içinde yasar, malı ve çocuklari çok olur. Bu peygamberi rüyada görmek, büyük bir ise girmeden önce vasiyetini yapması gereğine işarettir. IDRIS aleyhisselami görenin her işi yolunda gider, Idris (AS) görülmesi ibadete delalet eder. NUH aleyhisselami görmek. Ömrün uzun olmasına ve bu sirada düşmandan zarar ve bozgunluk görülmege ve sonunda muradinin olacağına işarettir. Nuh aleyhisselami rüyasmda gören kimsenin komşuları ve düşmanlari kendisini kiskanirlar ise de Hz. Allah (CC) onu, düşmanların şerrinden saklar. HUD aleyhisselami görenin, kendisine düşmanlari saldirir isede onlara üstün gelir. LUT aleyhisselami gören bir yerden başka bir yere gider, işleri kolaylaşır ve sonu hayırlı olur. Bir başka rivayete göre de, ahlaksiz bir kadınla evlenerek. ondan hayır görmez. SALIH aleyhisselami gören, aziz ve itibarli olur. IBRAHIM aleyhisselami görmek hacca gitmege ve bir rivayete göre hükümetten bir kötülüğe ugramaya ve anne ve babasına karşı geleceğine ve başka bir rivayete göre de, dünyada büyük bir mutluluğa ve hayra kavuşacağına yorumlanır. ISMAIL aleyhisselami görenin kadri artar ve istekleri yerine gelir. Bir rivayete göre, sadik bir insanla arkadaş olup ondan bir vaad alıp, o vaadi yerine getireceğine delalet eder. ISHAK aleyhisselami görmek, daima dünya ve ahirette saadetle yorumlanır. YAKUP aleyhisselami görene, çocuklari tarafından keder verecek bir durum meydana gelirse de, sonradan sevinir ve mutlu olur. Kaybolmuş bir kimsesi varsa, selametle döner. YUSUF aleyhiaselami görmek, akrabasi tarafından iftiraya ugrayıp, sonunda büyük bir mala ulasmaga, muradinin olmasına ve bir rivayete göre de, bir kadın yüzünden kederlenip, nihayet hayra ve ihsana ulasmaya delalet eder. SUAYIP aleyhisselami göreni önce halk istemez, fakat sonra o düşmanlarına karşı üstünlük kurar. EYÜP aleyhisselami görmek, önce düşmanlarına yenilip, sonra onlara üstün gelmege ve düşmanlarıni yok etmeyi başarmaga, yolculukta ise, selametle dönüse. işarettir. HARUN aleyhisselami görmek, öncelikle büyük bir kişinin halife ve vekili olup, o sirada bela ve düşmanlığı ugramaya ve sonunda hayra ulasmaya delalet eder. ELYESA aleyhisselami görmek, güç işlerinin kolaylasacağına delildir. DAVUD aleyhisselami görenin esi tarafından sıkıntısi ve üzüntüsü olur. Bir rivayete göre evinde söz sahibi olur. Fakat bir kadın yüzünden zarar görür. SÜLEYMAN aleyhisselami görenin mertebesi çok yüksek olur. Mali ve mülkü artar. Bir yolculuğa çıkar ve selametle geri döner. ZEKERtYA aleyhisselami gören kimseye Cenabi Hak (CC) hayırlı işler yapmayı nasip eyler. YAHYA aleyhisselami gören, dünya nimetlerinden el etek çeker. Ahiret işleri ile uğraşır. Uzun bir ömür sürer ve selamet bulur. HIZIR aleyhisselami rüyasında görenin ömrü uzun olur. Uzun bir yolculuğa çıkar ve Allah (CC) onun yardımcisi olur. ILYAS aleyhisselami görenin zor işleri kolaylaşır. Duasi kabul olur. YUNUS aleyhisselami görmek, siddetten sonra feraha, kederden sonra sevince, karanlıktan sonra aydınlığa, sıkıntıdan sonra genişlige ulasmaga delalet eder. LOKMAN aleyhisselami görmek, ilim ve bilgi sahibi olacağına işarettir. ZÜLKARNEYN aleyhisselami görmek, büyük bir insana gidip ondan bir istekte bulunmaya, ve ricasinin kabul edileceğine delalet eder. Gerek ölü ve gerek sağ olduğu halde enbiyadan birini ziyaret ettiğini rüyada görmek, üç şekilde yorumlanır: Rüya sahibi eğer ibadetinde devamlı ise, Cenab-ı Hak ona magfiret eder, hayır ve berekete ulaşır, cennetle müjdelenir. Bir peygamberin mezarıni kazdiğını gören, onun sünnetini kabul etmis olur. eğer mezarda kemik bulursa muradina erer. Enbiyadan birinin kendisine şeriata aykiri bir emir verdiğini görmek, onun şeriattan ayrıldiğına dair bir uyaridir. Nebilerden birisinin vücudunda bir yerinin eksik olugunu görmek, rüya sahibinin dininde noksanlığına delalet eder. Nebilerden birini çirkin ve iyi olmayan bir şekilde görmek, günah işlediğine işarettir. Peygamberleri veya onlardan birisini rüyada görmek on şekilde yorumlanır: Rahmet, nimet, izzet, yüksek mevki, devlet, zafer, saadet, başkanlık, Islamda kuvvet, dünya ve ahirette hayır, rahat. Nebilerden biriyle kavga ettiğini gören dininde bir suç, bir günah işler. Bir peygamberi öldürdüğünü görmek, dinindeki eksiklige ve bu yüzden lanetleneceğine işarettir. Nebilere mahsus bir elbise içinde bulunduğunu görmek, din ve dünyada iyiliğe, kendisinin nebi olduğunu görmek, şehit olarak öleceğine ve büyük bir sevaba nail olacağına; nebiler gibi ibadet ettiğini ve onlar gibi yasadığını görmek, dininin kuvvetine delalet eder.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Terlik Giymek

Rüyada ayağınızda güzel bir terlik bulunduğunu görmek, hafif bir hastalık geçireceğinize fakat çok çabuk iyilesip ise devam edeceğinize delalet eder.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Dikiş

Rüyada dikiş dikmek ya da diken başka birini görmek, üzüntülerin ve ağır sorumlulukların işaretidir.

Gayret ve çalışmadır. Kişinin yaptıklarının karşılığını alacağına işaret eder.

Dikiş rüyaları insanın dünyadaki gayretlerini, çalışmalarını açıklarlar. Temiz bir kumaş, giysi vb diktiğini gören insan gerçekten hayırlı işler yapmış demektir ve bunların karşılığını görecektir. Fakat diktiği şey yırtık ve pisse o kimse doğru hareket etmemektedir.

Dikiş rüyaları insanın dünyadaki gayretlerini, çalışmalarını açıklarlar. Temiz bir kumaş, giysi vb diktiğini gören insan gerçekten hayırlı işler yapmış demektir ve bunların karşılığını görecektir.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Panter

Rüyada panter görmek, tatlı aşk günlerinin başlayacağına, ancak malı bir kriz içine düşüleceğine işarettir.

Panteri öldürdüğünüzü gördüyseniz, bu, büyük başarılara kazanacaksınız demektir. Rüyada panter görmek, güzel aşk yaşayacağına, ancak para krizi içine düşüleceğine yorumlanır. İş hayatında başarısızlığı belirtir.

İş hayatında başarısızlığa işaret eder. Eğer rüyanızda bir panter öldürdüğünüzü gördüyseniz, büyük başarılara imza atacağınızın işaretidir.

Rüyada panter görmek, kiskanç bir kimse ile hayat arkadaşlığı yapacağınıza, bu yüzden hayatınızın zehir olacağına; panter avladığınızı görmek, sevdığınız bir kimse için yanlış düsüncelere kapıldığınıza, bunların asli esası olmadiğına delalet eder.

İş hayatında başarısızlığa işaret eder. Panteri öldürdüğünüzü gördüyseniz, bu, büyük başarılara imza atacaksınız demektir.

İş hayatında başarısızlığa işaret eder. Panteri öldürdüğünüzü gördüyseniz, bu, büyük başarılara imza atacaksınız demektir.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Jarse

Rüyada jarse görmek hiç umulmadık bir kişiden ihanet göreceğine delalet eder. Bir başka rivayete göre de: Rüyada jarse gösterişe düşkün ve iki yüzlü bir arkadaşa veya beklenmedik bir ihanete işaret eder.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Alışmak alışkanlık

Bir şeye alışmak, kişinin kendi tercih ve durumunu öne çıkarmasına, farklı düşünce ve yaklaşımlara itibar etmemeye, Bir ortama alışmak insanlarla iyi geçime ve bulunduğu yerde uzun süre kalmaya; Kendinde bir şeyin alışkanlık halini aldığını görmek gaflette faydasız işlere delalet eder.

Bu tabiri beğendiniz mi?