Cenabet

Bakınız; Cünüplük.

Rüyasında cenabet olduğunu gören, işlerinde hayrete düşer. Bir rivayete göre yolculuğa çıkar ve bu yolculuktan istediğini elde edemez. Gusül edip elbisesini giydığını gören, saskinligindan kurtulur ve arzusunu kavuşur. Ebu Sait ELVaize göre: erkeklik aletinden su renginde, fakat koyu olarak gelen şey malın çokluğuna; rengi mavimtirak, fa-kat meni kadar koyu olmayarak gelen şey hayırsız mala; meni ise hayırlı ve kalici mala delalet eder. Rüyasında bunlardan üzerine bir şey bulaşır veya kendinden çıkarsa, söyledigimiz seylerden birine kavuşur. Mezi görenin malı artar, vedi görenin eline kalici ol-mayan mal geçer, meni görenin eline de kalici mal girer. Karısının bu seylerden biri ile bulaştığını gören, ona elbise alır. Rüyasında üzerine sıcak meni bulaştığını gören hazine bulur. Menisinin ren-gini sarı görenin hastalıkli çocuğu olur. Kırmızı meni ömrü kısa olan evlada delalet eder. Menisini siyah görmek ev halkına ve ailesine reis olacak evlada işarettir. Ibni Şirine göre: rüyada meni görmek, mal ve nimete delalet eder. Rüyasında bir kapta meni dolu görmek, sakli bir maldan kendisine bir menfaat geleceğine işarettir. Bir rivayete göre meni görmek, elindeki malın harcanmasidir. eğer rüyayı gören, tabirciye: “Benden meni çıktığını gördüm” derse elinden mal çikacagi ve “benden meni geldi” derse eline mal girecegi ile tabir olunur. Rüya ayni ise de mana sözün söylenis sekli ile verilir. Caferi Sadika göre (RA): Rüyada cenabet görmek üç sekil-de tabir olunur; evlat, mal ve malın elden çıkması.Bu tabiri beğendiniz mi?

Çiçekçi

Çiçek ve güzel kokulu otları satan kimseyi görmek, kaza ve kadere razı olan olgun bir müslümana delalet eder.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Güzellik

Insanın elbisesinde, vücudunda yahut bineğinde sorduğu güzellik, düşmanının halinin çirkinliğine işaret eder.

İnsanın kendi vücudunda ve kullandığı eşya da yahut bulunduğu mekanda gözlediği güzellik düşmanın perişan haline yahut aldatıcı dünya cazibelerine, Huy ve ahlak güzelliği dünya ve ahiret mutluluğuna, Temiz yüzlü güzel insan görmek sevinç ve müjdeye delaleet eder.

Mutlu olacaksınız. İş hayatınızda da birçok başarıya imza atacaksınız. Güzel bir çocuk, mutlu bir ilişkinin habercisidir.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Kestane ve Pelit Ağacı

Rüyada pelit ve kestane ağacı güçlü ve kuvvetli ve çok mal biriktiren bir kimseye delalet eder. Pelit ve kestane ağacı, gideri çok olması sebebiyle zengin bir kimseye delalet eder. Yine pelit ve kestane ağacı büyüklügunden dolayı ihtiyar adama delalet eder. Pelit ve kestane ağacı, uzanan zamana delalet eder. Çünkü bu agaç, çok senelerin üzerinden geçmesiyle meydana gelmistir. Dikeninden dolayı pelit ve kestane ağacı ibadete, vahset veya yolculuğa delalet eder. Bu agaç, Lut kavminin amelini işleyen (livata yapan) insanada delalet eder.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Pantalon

Bakınız; Şalvar.

Kişinin temiz, ütülü pantalon giymesi isteki başarısının artacağına, ün ve itibar sahibi olacağına işaret eder.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Kadın Göbeği Tatlısı

Rüyada kadın göbeği tatlısının yenildiğinin görülmesi bir dedikodunun mevcut olduğuna işarettir. Rüyasında kadın göbeği gören kimsenin dedikodusunun yapıldığına yorumlanır.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Tuvalet

Hela görmek insanın kendi ailesinden kaynaklanan sıkıntılarına, rızık temini için çalışıp çabalamaya, eşiyle başbaşa kalmaya, malın stoklandığı depoya, dükkana; Tuvalet yalnızlık evine, temizliğe, tefekkür etmeye ve rahatlığa; Temiz tuvalet hanımının iyii hallerine, genişliği onun uyumulu ve itaatli oluşuna; Pis ve dar tuvalet, karısının ktendişinden nefret ediyor olmasına; Lağının (tuvalet kuyusunun) taşma endişesi olmadan dolması eşinin halime olmasına, Tuvalette mahzur kalmak vefat etmeye delalet eder. ( Tamamlayıcı tabir için Bakınız; Abdest Bozmak, Necaset, Sidik.)

Temiz tuvalet maddi durumun iyi olmadığını gösterir. Ama pis bir tuvalet büyük para ve servettir.

Rüyada tuvalet görmek, rüya sahibinin aile halkının keder ve sıkıntılarına, çalisip gayret göstermesine ve onların nafakalarim kismasina işarettir. Bazen tuvalet görmek, hanimiyla basbasa kalmaya veya malim biriktirdigi deposuna yada içerişinde malı bulunan dükkana işarettir. Tuvalet, rahatlık, fikir, temizlik ve yalnızlik evidir. Rüyada tuvaletin tasmasi, rüya sahibinin hanımının hamile olduğuna veya bir hizmetçiye sahip olmasına işarettir. Bazen bu rüya malın çokluğuna veya onun taskinligim gidermek için görülen ihtiyaca binaen mal sarfetmesine işarettir. eğer tuvalet tasip orada bulunan seyleri pişlemese ve kokusu da olmasa, rüya sahibi için hayırlı bir şeyin meydana çıkmasına, bazen de maksadınin mümkün olmamasina işarettir. Bazen tuvalet, kadınlara işarettir. eğer tuvalet geniş temiz ve koKuşuz ise, onun hanımı iyi geçimlidir. Tuvaletin temizligi hanımının iyi halli, genişliği ise, itaatkar olusudur. KoKuşunun azligi ise hanımının iyi olarak methedilmesidir. Tuvalet, dar ve pislikle dolu olup sahibi orada oturacak yer bulamiyorsa, hanımının kendisinden nefret etmesine işarettir. eğer tuvalet pis kokuyorsa, hanımının yaramaz sözlü ve gönül incitici olmasına ve öylece söhret bulmasina işarettir, Tuvalet kuyusunun kanla dolduğunu görse, o kimsenin hanımının tedbirli oluşuna ve israf korKuşundan dolayı kocasıni çokça para sarfetmesinden meneder. Bir kimse rüyada elinde bir agaç parçasi bulunduğunu ve onunla tuvaletin deligini karistirdığını görse, o kimsenin evinde boşanmis bir kadın bulunmasına işarettir. Rüyada tuvalet içine birakildığını gören kimse hakkında, hile yapılır. Tuvalet içine birakildığını ve üzerine de kapısının kapatıldığını gören kimse, ölür.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Hiddetlenmek

Ebu Sait El-Vaize göre: bir kimseye hiddetlendığını görmek o kimsenin işinin karışmasına ve malının kaybolmasına delalet eder. Dünya için bir insana hiddetlendığını gören, dinde ihmalkardir. Allah (C.C.) için hiddetlendığını gören, hayır ve iyiliğe erer.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Çiçek tohumu

Rüyada çiçek yetistirmek için çiçek to-humu veya sogani ektiğini görmek, ümit ettiklerini elde edeceğine fakat bunun için zamana ihtiyaci olduğuna delalet eder. Ektigi to-humların yeserdığını görmek muradinin yakında hasıl olacağına işarettir. Genellikle bütün çiçek tohumlarıni görmek, veya yemek sevince delalet eder.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Debbağ

Hastalığın iyileşmesine vesile olan doktora, ham maddeyi işleyen zanaat ehline, her çeşit ıslaha ve atıl kapasite yahut sermayeyi yararlı hale getiren insana delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Tabakhane.)

Bu tabiri beğendiniz mi?