Anka kuşu

Anka kuşunu görmek şöhretli ama bidat ehli bir insanla arkadaşlığa, Bu kuşun kendisiyle söyleşmesi bakanlık ya da devlelete gelecek dünyalığa, Bu kuşa sahip olmak güzel bir kadınla evlenmeye, Bazen bu kuşu görmek garip haberlere, uzağa yolculuk yapmaya, uluorta konuşmaya delalet eder.

Rüyada Anka Kuşu görmek, başınıza bir devlet Kuşu konacağına ve iyi bir yerden müjdeli bir haber alacağınıza delalet eder. Bir başka rivayete göre de: Rüyada anka Kuşu görmek, kadri yüce olan bir kimseye işaret eder. Anka Kuşuna malik olduğunu gören kimse, güzel bir kadınla evlenir. Anka Kuşunu görmek, uzun yolculuğa da işaret eder.Rüyada anka Kuşunun kendisiyle söylesdığını gören kimse, halife tarafından mala erişir. Bazı tabirciler, o kimse bakan olur, dediler. Anka Kuşunun kendisine bir şey attığını gören kimse, bir melek vasitasıyla Allah (C.C.) tarafından riziklanir, Anka Kuşuna bindiğin gören kimsenin, kadri yüce ve benzeri olmayan bir melike galip gelir. Anka Kuşunu avladığını gören kimse, anka gibi bir zata hile yapar. eğer anka Kuşunu sattığını görse, yine öyle bir adama zulmeder. Ankayi hile yapmadan avladığını görse, yigit bir çocuğa delalet eder. Anka Kuşuna malik olduğunu gören kimse, güzel bir kadınla evlenir. Anka güzel bir kadına, garip haberlere ve uzak yolculuklara delalet eder. Bazen de, doğru veya yanlış fazla söze delalet eder.

Zenginliğe kavuşulacağına işarettir.Bu tabiri beğendiniz mi?

Yağ Satıcısı

Rüyada yag satıcısıni görmek, büyük alime ve faziletli ilim adamına, ilim ve malda halk ile ortak olan kimseye delalet eder. Rüyada yagci sifatina girdığını gören kimse, bekarsa, zengin ve güzel birisiyle evlenir. Yag satıcısı, kendisinin himayesinde bulunan adamlarıni doyuran sürurlu, zengin ve mal sahibi bir kimsedir. Yag satan kimse, erkeklerin mallarıni biriktiren kimseye delalet eder. Zira yag maldir. Rüyada yag sattığını gören kimse, bir faydaya nail olur ve zengin bir kimsenin himayesinde geçinir.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Tokat

Kişi tokat atarsa çok güçlenecek ve iyilik yapacak demektir. Tokat yerse yardım alacak demektir.

Rüyada birisine bir tokat attığınızı görmek, onun yalnız bir yolda olduğuna ve onu bu yoldan alikoymak için uyardığınıza, sizin bir kimseden tokat yemeniz ise bu rüyanın aksiyle yorumlanır. Bir başka rivayete göre de: Rüyada tokat atmak veya atilmak, menfaata ve gafletten uyanmaya işarettir.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Zaferan

İnsanın vücudunda ve elbisesinde lekesi ve rengi belirmemiş olan zaferan hayırla ve güzel isimle anılmaya, Rengi elbiseye etki yapmış olan zaferan hastalığa, Zaferan öğütmek şaşılacak bir işte bulunmaya delalet eder.

Rüyada görülen zaferan, kendisinde ölüm haberi bulunan ferahlığa işarettir. Rüyada zaferan görmek, yapacağı bir iş için verilecek zamana işarettir. Bazen zaferan, ferahlik, sevinç ve bu gibi yerlerde kadınların toplanmasina işarettir. Rüyada zaferanin görmek, sevindirici haberlere veya yabancı insana işarettir. Rüyada görülen zaferan, iyi şekilde methedilmeye ve güzel isme işarettir.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Sur

Allah yolunca savaşan mücahidlere, ululuk sahibi devlet başkanına ya da bu nitelikteki diğer devlet yöneticilerine; Sur bazen önde gelen alim ve evleyalara, hakla batılı ayıran şeriate ve çok sevince, Dervaze, büyük sokak ve sur kapılarını gündüzün kapallı görmek, burada meydana gelecek hoş olmayan durumlara; bu kapılardan girmek iyi ticarete, sanata ve ve rızka, Bu kapıları açık görmek bir ise girmeye, Şehrin hisarları, kale ve surları üzerinde olmak korktuğundan emin, umduğuna nail olmaya; buralarda görülen olumsuzluklar ileri gelen kimselerde görülecek olumsuzluklara delalet eder. Daha geniş yorum için Dervazeye bakınız.( Kıyamet Suru için Bakınız; İsrafil -a.s.-)

Rüyada kale suru görmek, devlet başkanina veya Islam şeriatina tabir olunur. Bir kalenin surunun yıkıldığını görmek, o yer devlet büyüğünün ölümüne, din ve şeriatin yolunda gitmeyeceğine, o yerde emniyetin ve asayişin azaldiğına; surdan bir parçanin kopmus olduğunu görmek, o yer devlet büyüklerinden birinin ölümüne delalet eder. Rüyada yeni bir sur yapıldığını görmek, o yerde büyük bir devlet adamı olacağına, surun bazı yerlerinin tamir olunduğunu görmek, o yere yeni bir amir geleceğine işarettir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada görülen sur Allah (C.C.) yolunda cihat eden mücahitlere veya yahut şehrin relsine ve muhafizina işarettir. Bazen de sur, o şehrin abid veya lim olan birisine hakla batil arasini ayiran şeriata, bazı kere de sevince işarettir. Bir kimse rüyada surlardan birinde olduğunu görse, o kimse düşmanından ve korktugundan emin olur. Bir kimse rüyada bir şehrin burçlarınin yıkıldığını görse, o şehrin vali ve muhafizi ölür veya görevinden alınır. Bir kimse rüyada bir şehrin burç ve surunda bir gedik meydana geldiğinl hatta o gedikten şehrin içerisine bir arslan veya sel yahut hirsizların girdığını görse o şehirde Islamin zayiflamasina, ilmin revaçsizlığına işarettir. Meçhul burç ve sur islam, ilim, Kuran, mal, emniyet, takva ve duBya ve düşmanlardan korunulacak her seve, zevce, zirh, seyyit ve babaya işarettir. Bir kimse rüyada şehrin burç ve surlarınin hayvan gibi yürüdüğünü görse, sultan bir işinden dolayı o burç ve surun yürüdügü tarafa yolculuk yapar. Bir şehrin surlan, mütevelli ve hakime işaret ettiği zaman, duvarinin yüksek yerleri hakim ve mütevellinin etbaa ve hizmetçileridir. Surların yüksek yerleri, düşmanın haline muttali olmaya işarettir. eğer şehrin suru, mala işaret ederse, onun burçlari o malın bekçisidir. eğer şehrin suru, melike işaret ederse, o surun burçlan, melikin hazirligi, silah ve hububatidir.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Peksimet

Rüyada bir firindan peksimet alarak yediğiniz görmek, gücünüzün, kuvvetinizin ve sağlığınızın yerinde olduğuna, her işi kolaylıkla yaptığıniza sakin bir hayat yasayarak kimseye muhtaç olmadığınıza işarettir. Bazılarına göre; rüyada peksimet görmek, yigilmis mal ve erzak olarak yorumlanır. Bir rivayete göre de yolculuğa işarettir. Peksimet ne kadar kuru olursa o kadar iyidir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada peksimet görmek, yigilmis mal ve rizik île tabir edilir. Rızık ve servete, yolculuğa, semeresi iyi olacak bir işin sonuçlanmasına delalet eder.

Fazla çalışma sonrasında sağlanacak gelir veya para olabilir.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Ayırmak

Ayrılması mutat oyan şeyleri ayırmak sebebe sarılarak iş görmeye delalet eder: Kuzuyu annesinden ayırmak gibi. Maldan bir kısım ayırmak onun zekatını vermeye, iyilik yapmaya, Yapı itibariyle bitişik olan organ ve nesneleri birlirinden ayırmak kendini inssanlardan tecrit etmeye, yalnız kalmaya, Ayırmak cimrilikten dolayı kınanmaya ya da bir insanı sıkıntıdan kurtarmaya, Ak ile kara gibi birbirine zıt olan şeyleri yahut bis olanla temiz olanı birbirinden ayırmak, hak ile batılı, doğru ile yanlışı birbirinden ayırabilecek sezgi ve ilme ve bunları yerinde kullanan alim ve adil kimseye delalet eder.

Rüyasında iki kişiyi ayırdığını gören kimse üstüne vazife olmayan şeylere karışır ve sonunda da yanıldığını duyarak pişmanlık duyar.

Bu tabiri beğendiniz mi?