Göz Kırpmak

Rüyada birine göz kırptığını veyahut birisinin kendine göz kırptığını görmek üç şekilde tabir edilir; gizli bir iş, alay etmek, kaza. Bir ihtiyar kadının kendisine göz kırptığını görmek, dünyanın kendisine güleceğine, kendisinin bir ihtiyar kadına göz kırptığını görmek, dünyaya bağlı olduğuna, bir genç kadına göz kırptığını görmek sehvetli olduğuna, bir genç kadının kendisine göz kırptığını görmek, nefsine hakim olamayacağına delalet eder. Bir toplulukta herkesin birbirine göz kırptıklarını görmek, halk arasında gizli bir iş döndügüne, tanınan bir kişiye göz kırpmak, ondan yardım beklemeye, bir taninmis adamın kendisine göz kırptığını görmek, o kişi yüzünden işlerinin yoluna gireceğine, tanınmamış birine göz kirpmak ve o kişinin kendisine göz kirpmasi, rüya sahibinin bir adamı veya bir adamın rüya sahibine alayli bir şekille baktiğına işarettir.Bu tabiri beğendiniz mi?

İyi iyilik

Sağduyu ve aklıselimin iyi kabul ettiği her şeyin iyisi faydalı ilme, yararlı söze, amelde ihlasa ve insana hayrı olan şeylere; Bir kimseye iyilik yaptığını, insanlara ve diğer yaratıklara iyi davrandığını görmek tövbe edip hayırlı işler yapmaya, hısım aakrabaya, aile fertlerine ve kimsesizlerle yetimlere ihtimam göstermeye, üzüntü ve kederden kurtularak esenlik bulmaya, İyilikte bulunmak zalimlerin yetkişiz kılınmasına, iyilerin yönetime geçmesine delalet eder.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Kuyu

Hile ve aldatmaya, Bir kimse için kuyu kazmak o kimseye hile yapmaya; başkası için kazdığı kuyuya kendisinin düştüğünü görmek hilenin geri tepmesine, kendi tuzağına kendisinin düşmesine, Kuyudan abdest almak yahut gusletmek borcu ödemeye, tövbenin kabulüüne, üzüntüden kurtulmaya, Kazılan kuyuda su biriktiğini görmek bol geçime, su çıkmaz ise birine hile yapmaya, Kuyunun suyunun yere çekilmiş olduğunu görmekAllaha şirk koşmaya, Kuyuya bakmak bir kadınla evlenme arzusuna ve ondan görülecek çok hayra, Kuyu suyundan içmek bazen hastalığa, Kuyuya düşmek büyüklere yaklaşmaya, izzet ve yüksekliğe; ilim ve irfanından istifade etmeye, bu vasıflarıyla büyüklere yaklaşmaya yahut sevinçli bir haberle önemli bir kişinin misafir gelmesine, Kuyuyu temizlemek yahut temizleyen kimseyi görmek yolculuğa, geçimde orta halli olmaya, hastanın vefat etmesine yahut malın kiri olar zekatı vermeye, Kuyu çıkrığı insanlara hayrı dokunan kimseye delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Su Kovası.)

Kuyudan su çekilmesi, bir erkek için, yaptığı kötü bir iş nedeniyle uyarılacağına; orta yaşta bir erkekse, yeni bir ise girişeceğine yorumlanır. Eğer bu rüyayı genç bir görürse gören kadına teklif yapılacağına; evli kadın ise, tehlikeli bir olayla karşılaşacağına yorulur.

Kuyudan su çekilmesi, bir erkek için, yaptığı kötü bir iş nedeniyle uyarılacağına; orta yaşta bir erkekse, yeni bir ise girişeceğine yorumlanır. Eğer bu rüyayı genç bir görürse gören kadına teklif yapılacağına; evli kadın ise, tehlikeli bir olayla karşılaşacağına yorulur.

Çok şekilde yorumlanır. zahmetli durumdur ve kuyunun dibi aydınlıksa iyidir.

Rüyada kuyu kadın ile, suyu da kadının malı ile kovasi da erkek ile tabir olunur. Rüyada bir kuyudan su çekip içtiğini görenin, karisinin malından eline pay geçer. Kuyunun suyunun taştığını gören, karisini ve malını kaybeder. Kuyuya kovayi sarkitip su çektiğini, fakat kovanin kuyudan boş olarak çıktığını görmek, rüya sahibinin sakat bir çocuğu olacağına, bir rivayete göre bir azasının eksik olacağına işarettir. Kuyunun suyu ile bir şeyi suladığını gören, zengin ve varlıklı bir kadınla evlenir. eğer suladigi ot, meyve ve sebze gibi seylerse, bir çocuğu olur. Caferi Sadika göre; rüyada kuyu görmek bes şekilde tabir olunur: Evlenme, alim, büyük bir kimse, ölüm, hile. Ebu Sait El-Vaize göre; kuyu görmek, erkek için mal ve hayırlı bir eş, kadın için iyi ahlak sahibi bir koca, kuyunun suyu mal ile yorumlanır. Kuyunun dibine düstüğünü gören ölür. Kirmaniye göre; rüyasında kuyu suyu içtiğini gören hasta olur. Kuyuya indığını gören, tutuklanir veya öldürülür. eğer bir gemide bulunuyorsa suya düşer, eğer karada yolculuk yapiyorsa yolu kesilir. Kuyudan çıktığını gören, Allah (CC). tarafından feraha çıkar ve hasta ise iyileşir, tutuklu ise kurtulur. Kuyuya düstüğünü ve kendisini çıkaracak kimse olmadığını görmek, mezara delalet eder. Kuyudan su çektiğini görmek, haram mal edinmeye; suyu başka bir kaba aktardığını görmek, kazandigi malı harcayacağına işarettir. Bir kuyudan kova ile su çektiğini gören, eğer evinde hamile olan varsa, oglan doğurur, hastasi varsa iyileşir, tutuklu ise tahliye edilir. Bir rivayete göre. isteğine kavuşur. Kuyu, arzu edilen kadındir. Kuyunun içinde bulanik su görgörmek, keder ve sıkıntıya işarettir. Bir kuyusunun bulunduğunu gören, iyi bir ese sahip olur. Kuyuya baktığını gören, bir kadının isine bakar ve ondan fayda görür. Bir kuyunun kenarinda durup elindeki kova ile su çekmek istediğini gören, yola gider. Bir kuyunun kapandığını görmek, karisinin, hasta ise iyileşeceğine, gebe ise, doğuracağına delalet eder. Abdulgani Nablusiye göre; rüyada su kuyusu görmek, rüya sahibi erkek ise güler yüzlü ve tatlı sözlü bir eş, kadın ise, böyle bir koca, mal, bilgi, evlenme, hapishane, hile ile tabir olunur. Bir kuyu kazandığını ve içinden su çıktığını gören, zengin bir kadınla evlenir ve ona hile yaparak malını elinden alır. eğer su çikmazsa, alacagi kadın fakirdir. Kuyudan su içmek, hile ile mal elde etmektir. Bir yerde eski bir kuyu olup bundan, gelen gidenin su çekerek faydalandiklarıni görmek, o yerde zengin biri olup, halka iyilik ettiğine; o kuyudan suyun taştığını görmek, o yerde sıkıntı olacağına; boştanini sulamak için kuyu kazdiğını ve evine dolduğunu görmek, çok mala ve zenginlige; evindeki kuyunun suyunu bulanik görmek, bir takim adamın hizmetine girip, onlardan zarar görmege; Su saf ve berrak ise, iyi bir kişinin arkadaşligindan fayda göreceğine; bir kuyunun üzerinde oturduğunu görmek, hilekar bir adamla tanışıp, onun hilesinden kurtulacağına, bir kuyuya su almak için gittiğini görmek, kazanmak için bir yolculuğa çıkacağına delalet eder. Tanımadığı bir yerde tatlı suyu olan bir kuyu görmek, hayırlıdır. Bu rüya, gören kimsenin dünyaligidir. Bundan riziklanir, hayır görür, ömrü uzar. eğer kuyu, susuz bir kuyu ise, eceli yaklasmistir. Kuyunun yikilmasi karisinin öleceğine işarettir. Bir kuyuya girip orada ezan okuduğunu gören, yolculuğa çıkar ve kazanir. Isinde veya tarlasinda bir kuyu olduğunu gören, geniş bir geçim kaynağı bulmus olur. sıkıntıdan kurtulur. Bir kuyuya düstüğünü gören, işinden atılır ve geçim sıkıntısi çeker. Bos bir kuyu görmek, işlerinin durmasina; yol üzerindeki kuyu hafif bir kadına; evin kuyusu ev sahibine ve esine; mahallenin kuyusu mahalle bekçisine delalet ettiginden, bu rüyadaki iyi ve kötü haller buna göre kiyaslanarak tabir olunur. Bir rivayete göre de; rüyada kuyu görmek, hile ile yorumlanır. Rüyasında bir kişi için bir kuyu kazdiğını görmesi, birisinden dolayı o adama hile yapilacağına delalet eder. Kendisinin bir kuyuya düstüğünü görmek, işinde hile yaptığına ve hükümet adamlari tarafından yakalanip cezalandirildiğına işarettir. Rüyasında kuyudan su çekip, abdest aldığını görmek, bir esyasinin çalindiktan sonra hirsizin bulunarak esyalarınin geri alindiğına delalet eder. Bu rüyalarda kuyu ile birlikte abdest alma da görülürse, rüya kuyu için değil, abdest için yorumlanmalidir. Rüyada herhangi bir kuyu görmek, üzüntüye, kedere ve sıkıntıya yorumlanır. Bir başka rivayete göre de: Rüyada görülen kuyu, hileye ve birini aldatmaya işarettir. Bundan dolayı bir kimse rüyada bir adam için kuyu kazdiğını görse o adama hile eder. Kuyu kazan kimse kuyuya kendisinin girdığını görse başkasina yapacağı hile kendisine döner. Bir kimse rüyada kuyuya girdığını ve oradan gökyüzünü görmedığını görse o kimseye hirsizlar gelir ve esyalarıni çalarlar. Bir kimse namaz için kuyudan abdest aldığını görse eşya sını çalan hirsiza galip gelir ve ondan intikamini alır, yahut kendisinden çalinan esyaların hemen bedelini almaya nail olur. Ve gönlü ferahlığa kavuşur. Bu rüyada eğer kuyu ve abdest bulunduysa abdestten dolayı tabir kuyudan daha kuvvetlidir. Kuyuda yikanmanin tabiri de böyledir. eğer bu rüya, sahibinin üzerinde borç varsa Allah-u Teala (C.C.) ona borcunu ödemeye nasip eder. Günahkar ise tövbesini kabul eder. eğer hapis ise, Allah-u Teala (C. C.) onu hapislikten kurtarır. Bir kimse rüyada kendisinin başka bir kimseye yahut başkasının kendisine kazdigi kuyudan akan veyahut duran bir su meydana çıktığını görse o kuyu herhangi bir kimseye hile edilmek için kazilmissa o kimsenin nail olacagi bol geçime işarettir. Rüyada bir kuyuyu görmek, üzüntüye, ugursuzluga ve hapse işarettir. Kuyuya düstüğünü gören kimsenin gami gider, büyüklere yaklaşır, izzet ve yükseklige nail olur. Rüyayı gören alim ise ilminden istifade eder. Bazen de rüyayı gören île allesi arasında hayirsizlik ve kiskançlik meydana gelmesi île rüya sahibi magdur olur; sonra onlar üzerine galip olup intikam alır. Bazen de bilahare kurtulacagi bir ithamla karşılaşır. Bazen de bu rüya üzüntü ve kederin gitmesine, gönlün açilmasina ve ihtiyaçlarınin giderilmesine işarettir. Mezkur kuyuyu görmek, yolculuğa da işarettir.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Umacı

Rüyada umacı görmek, rakiplerinin veya kendisini çekemeyen kimselerin aleyhinde bir takim entrikalar çevirdiğine ve çok dikkatli olmazsa başına türlü belalar geleceğine işarettir.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Taş

Yerde yahut duvarda görülen taş takı kalpliliğe, cehalete, gaflete işsiz kimseye; Bir taşa sahip olmak yahut satın almak, yukarıdaki vasıfta birine galip gelmeye yahut bu itelikte bir kadınla evlenmeye; Taş bazen ölüme, Taş olduğunu görmek dinde bozukluğa ve katı kalpliliğe, felç olmaya yahut ölmeye, İnsanların üzerine taş yağdığını görmek katı kalpliliğe ve insanlara salınacak vergiye, Gökten düşen taşın parçalanarak bunların evlere dağılması umum musibete, Bekarın taşa binmesi evlenmesine, boynuna taş asılması üzüntüye, Yeşil ve diğer değerli taşlar güzel sanatlara, rızık ve geçime; Taşçı, takı kalplilerin başına, insanların büyüklerine yaklaşamaya delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Çakıl, Taşlamak, Taş direk, Taş Temel.)

Rüyada taş görmek, düğün ya da nişan yapılacağına işaret eder.

Rüyada taş ve toprak görmek; yüksek mevki sahibi birinden elinize mal ve para geçeceğine, taşları bir yere yığılmış görmek; sevindirici bir haber alacağınıza, birisine taş attığınızı görmek; düşmanlarınız tarafından takip edildiğinize, yerden taş almak; para kazanmak için bir yolculuk yapacağınıza, kırdan topladığınız taşları şehre götürdüğünü görmek; haram kazanç sağlayacak bir ise gireceğinize, bir taşın üzerine başka bir taş koyduğunu görmek; malınızı istemeden başka birine vereceğinize, ufak taşları gizlice toplayıp cebine koymak; başkalarının parasında gözünüz olduğuna işarettir.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Maytap

Rüyada maytap görmek, şenlikli ve neşeli günlerin başlangıcına işarettir.

Rüyada maytap görmek, eğlenceli ve neşeli günlerin geldiğine yorumlanır.

Rüyada maytap görmek, senlikli ve neşeli günlerin baslangicina işarettir.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Kılavuz

Bakınız; Rehber.

Rüyada kilavuz görmek, yapmak istediği bir işin doğru olup olmadığını bir bilir kişiye danisacağına, buna göre çalışmalarına yön vereceğine delalet eder. Bir başka rivayete göre de: Rüyada kilavuzu görmek, uzak yolculuklara, mala ve karli ticarete işarettir.

Bu tabiri beğendiniz mi?

Şehir

Rüyada tanımadığı bir şehirde bulunduğunuzu görmek ve orada yabancı olduğu için her şeyi yadirgadığını anlamak, çok kötü sürprizlerle karşılaşacağına işarettir. Girdigi sehri yikik ve işsiz görmek, o şehirde ilim adina hiç bir şeyin kalmadiğına delalet eder. Gezdigi sehri çok kapıli, güzel, yeşillikler içinde, sulak ve çok ucuz görmek, o yer halkının mutlu olduklarına delalet eder. Kirmaniye göre; kendisini Mekke-i Mükerremede gören ferah ve sevince kavuşur. Dine hizmet eder. Medine-i Münevverede bulunduğunu gören, bir tüccarla arkadaş olur, ondan din ve dünyada hayır ve menfaat elde eder, Taif kasabasinda olduğunu gören, çok yolculuğa gider. Basrada olduğunu gören, fakir olur. Bagdat şehrinde bulunduğunu gören, hayır ve menfaate erip zengin ve tüccar olur. Her şehrin isim ve söhreti rüya tabirlerinde dikkate alinmalidir. Seyh Abdülkadir El-Esmuni diyor ki; Büyük tabircilerden Ibni Sirin ve Kirmani ve diğerlerinin söylediklerine binaen , şehir ve kasaba rüyasi tabirini tecrübe ettim ve inandim. Tecrübelerimin ve incelemelerimin sonunda bir şehir ve kasabanin adinda hayra delalet eden bir şey ve mana varsa hayra; adinda şerre delalet eden bir mana varsa şerre işaret olduğunu anladım. Mekke-i Mükerremede sena, ve din, tövbe ve ticarete; Medine-i Münevverede dostlarla konuşmak, emeline ulaşmak ve Cenab-ı Rasül?ü? Ekrem (SAV)dan ümit ve sefaate; Kudüs günahtan arinmaya ve tövbeye; Misir, izzet ve berekete, güzel geçime; Istanbul, din zaafina ve haram rızka, Bursa selamete ve rifate delalet eder. Ibni Şirine göre; büyük şehir ve kasaba görmek, ne suretle olursa olsun, iyidir. Kendisini bilmedigi bir şehirde görmek, bir rivayete göre, dindar bir kimseden istediğine ulaşır. Diğer bir rivayete göre, bilinmeyen bir şehir ahirete işarettir. eğer orada bulunduğu sehri biliyor ve uyanık iken orayi gitmiş ise ikinci defa yine oraya gider. Bazılarına göre; rüyada şehir veya kasaba görmek, korkudan kurtulmaya delalet eder. Rüyasında bir şehirden çıkan bir belaya uğrar. Bir şehirden bir köye gittiğini gören, korkudan kurtulur. şehrin harap olduğunu görmek, oradaki büyük devlet adamı zulüm edeceğine delalet eder. Etrafi duvarla çevrili bir sehre girmek, duvarsiz bir sehre girmekten iyidir. Bir rivayete göre, duvarli şehir, topraklarından düşman kovmaya, iktidarli bir devlet başkanina; sursuz şehir de bu rüyanın aksine delalet eder. Bir başka rivayete göre de: Rüyada bir sehre girdığını gören kimse, korktugu seyden emin olur, ibn-i Sirin rüyada sehre girmek hayır ve hostur. Ondan çıkmak ise, hoş değildir, demistir. Bazı tabirciler de “Ben, ilmin sehri, Ali de kapısidir.” hadis-i serîfince, şehir alim bir kimse Ue tabir edilir, demişlerdir. Bir kimsenin rüyada bir sehre girerek onu harap bir şekilde görmesi, alimlerin yokluguna işarettir. Bir kimsenin rüyada bir sehri imar ettiğini görmesi, o şehirde filim ve evlatinin çogalmasina ve evlfitlarınin kendi meslek ve yoluna devam etmelerine işarettir, içinde vali bulunmayan herhangi bir şehir görülse, o şehirde fiyatların pahalı olmasına işarettir. Taninmayan şehir ahiret, tanınan ve bilinen şehir ise, rüya sahibi için veya o şehir halkının dinidir. Bundan dolayı bir kimse rüyada bir sehri tamamiyle veya bazı yerlerinin yıkıldığını görse ve şehir de tanıdığı ve bildiği bir şehir ise, o şehir halkının dinsiz kalmalarına, bazen onların dinlerinde olan musibet sebebiyle dünyalıklarınin gitmesine işarettir. Tabirce şehirlerin en lylsi, en büyüğü ve mamur olanidir. Kendisini şehrin ortasinda görse, o kimsenin geçimi darlasir. Bir kimse kendisini Avrupa şehirlerinin birisinde görse, o kimsenin kalb gözü kör ve gönlü rahat olur. Kendisinin çöllük bir yerde bulunduğunu gören kimsenin, malina zarar isabet eder.Bir kimse kendisini önceden harap olmuş ve duvarlari yıkılmış eski bir sehre girdığını ve birçok kimseler o sehri eskiden bulunduğu halinden daha sağlam olarak yaptıklarim görse, orada bir alimin veya takva ve ibadet ehil birisinin meydana çıkmasına yahut dogmasina işarettir. Sehir, korkudan emin olmaya ve dostlarla buluşup görüşmeye işarettir. Rüyada Bedir, yerini görmek, düşmana galip gelmeye işarettir. Hüneyni Gazvesini (muharebesini) görmek siddetten sonra üzüntü ve kederden kurtulmaya işarettir. Allah (C.C.)in halkım yere batirdigi şehirleri görmek, korkuya, feryat etmeye, ölçü ve tartida eksiklik yapmaya işarettir. Bazen şehir görmek, tövbe ve magfirete işarettir. Rüyada ülke görmek izzet, yücelik ve zenginlige işarettir. Rüyada bir sehre malik olduğunu veya o şehirde hüküm ve nüfuzunu kullandığını gören kimse, bir mülke yahut bir valilige ya da kendisine uygun bir rütbeye erişir. eğer bekarsa, evlenir. Hasta ise iyileşir, günahkar ise tövbe eder. Sapiklik içinde ise, hidayete erişir. Daha önceden gitmiş olduğu bir sehre gittiğini gören kimse, o sehre bir kez daha gitmeden ölmez. Bazen bu rüyayı gören korktugundan emin olur. Bir şehrin kalesinin delinerek oradan arslan, yırtıcı hayvan, sel ve hırsız girdığını görse, Müslüman halka veya ilim talep edenlere anz olacak zayiflığa işarettir.

Rüyada garip bir şehir görmek, taşınacağınız veya yaşam tarzınızı değiştireceğiniz anlamına gelir.

Temiz ve bakımlı bir şehir insanın gelceğinin parlak olduğunu gösterir.

Bu tabiri beğendiniz mi?