Namaz Kılmak

Bu Tabiri Paylas...Share on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Namazla alakali tabirler oldukça çoktur. Hemen hemen herkes rüyasında namaz kıldığını görür. Bütün ayrıntilariyla namaz hakkındaki tabirleri kaydedeceğiz. Rüyada görülen namazlari; farz namazı, cuma, nafile ve bayram namazlari olarak ayrı ayrı tabir edilirler, Rüyada farz namazı kilmak, büyük memuriyete, reislige, emaneti yerine getirmeye, Allahin farz kildigi seyleri yerine getirmeye, korku ve endişelerden emin olmaya işarettir. Abdestli olarak normal sartlarına riayet ederek, rüku ve secdelerim tam yerine getirerek kibleye dönmek suretiyle farz namaz kıldığını gören kimse Allahin farzlarından birim yerine getirir. Zulmen birisinden aldığı malı veya birisine olan borcu öder. Ayni zamanda yaramaz ve çirkin işlerden de sakinir. Bazı tabirciler, farz namazı kıldığını gören kimse, sözünde durur, küs olduğu birisi varsa onunla da barisir, imam olan birisi rüyada farz namaz kıldığını görse, borçlanir veya tazminat öder. Rüyasında ögle namazı kıldığını ve onu bitirdığını gören kimse maksadına nail olur. Dünyevi ve uhrevi işlerinde kendine yardım edilir. Çünkü rüyada namazı tamamlamak arzu ettiği şeyin tahakkukuna işaret sayilmistir. Bu rüyayı gören borcundan dolayı hapis ise, baski onun borcunu öder. O da hapislikten kurtulur. Bir kimse bulutsuz berrak bir havada ögle namazim kıldığını gören kimse, kendisinl de sevinçli hissederse, yapacağı işlerde kendisine yardım edilir. Fakat bulutlu havada ögle namazim kıldığını gören kimse, üzüntülü bir iş yapar, ikindi namazim kıldığını gören insan, kendisi veya başkası için yemin eder; arzu ettiği bir kısım işler güçlükle meydana gelir, ikindi namazim rüyada kilip da tamamlayamayan insanın işleri oldukça güçleşir. Rüyada aksam namazinin kilinmasi, yapılması gereken işlerin bitirilmesi île tabir edilir. Yatsi namazim kilip tamamlayan insanın ameli sona erip eceli yaklasmis sayılır. Yatsi namazim kıldığını gören insan, aile balkinin geçimi hususunda ihtimam gösterir. Yatsi namazim ilk vaktinde kıldığını gören insan, çoluk çocuğunu memnun edecek güzel bir işte bulunur. Sabah namazim kıldığını gören kimse, yemeiçme ve giyim Kuşam gibi kendisine zaruri olan seyleri hazirlamaya işarettir. Aksam namazı, işlerinden kurtulmaya, yorgun için dinlenmeye işarettir. Vitir namazı, işleri gizlemeye işarettir. Bazen de ögle namazı, tövbeye veya işten çıkarilmaya işarettir. Çünkü ögle namazinda kible, Kudüsten çevrilmistir. Bazen de ögle namazı, seytan ve düşmanla savasmaya işarettir. ögle zamani, şiddetli sıcak ve uyku vaktidir. Rüyada ikindi namazim kilmak yardım ve başariya ulasmaya bazen de, hidayet, hayır ve korumaya işarettir. Aksam namazı, rüyayı görenin ana ve babasından yahut kendisini söhretli, mevki ve fazileti sebebiyle koruyan kimseden ayrılmasına ya da günesin kendisine işaret ettiği bir kimsenin işinden çıkmasına işarettir. Bir kimse rüyada yatsi namazim kıldığını görse, yolculuk, evlenmek veya bir yerden diğer bir yere gitmek için hazirlanmasina işarettir. Bazen de yatsi namazı, gözde olan perdeye ve gözlerinin zayıf görmesine işarettir. Bir kimsenin rüyada sabah namazim kıldığını görmesi, onun yapacağı yemine işarettir. Rüyada ikindi namazim kıldığını gören kimse, güçlükten sonra kolaylığa erişir. Rüyada aksam namazim kılan kimse, sonuçlanmis bir şeyin tekrar meydana gelmesine arzu eder ve ona yakın zamanda kavuşur. Rüyada cuma namazı kıldığını gören kimsenin muradi hasıl olur ve arzu ettiği şeye kavuşur. Bag ve boştanda namaz kıldığını gören kimse, Allah-u Tealaya istigfar eder. Ziraat yapılan bir yerde namaz kıldığını gören kimse borcunu öder. Rüyada özürlü olarak namaz kıldığını görmek, amelinin makbul olmadiğına işarettir. Yan yatarak namaz kıldığını gören kimse hastalanır. Namazi kilip bitirdikten sonra mescitten çıktığını gören kimse fazilet ve hayra nail olur. Hayvan üzerinde namaz kıldığını gören kimseye büyük bir korku isabet eder. Halkla beraber imamin hayvan üzerinde bir kisminin uykuda, bir kisminin secdede ve bazısının da ayakta namaz kildiklarim görmesi, eğer o kimseler savasiyorlarsa mansur ve muzaffer olacaklarına işarettir. Rüyada dört rekatli farz namazim iki rekat olarak kılan kimse yolculuğa çıkar. Rüyada namaz kildigi esnada bal yediğini gören kimse oruçlu iken hanımı ile cinsî münasebette bulunur. Rüyada dört rekatli farz namazim iki rekat kılan kadın, o gün hayiz olur. Rüyada bir namazin vaktinin geçmekte olduğunu ve o namazı kilacak bir yer bulamadığını gören kimsenin, din veya dünyaca arzu ettiği istegi güçleşir. Rüyada namazı, kasten ve farziyyetini inkar ederek terkettiğini, tsiamiyeti hafife alır. Namazin farz olduğunu kabul ederek terkettiğini gören kimse için de tabir aynıdır. Rüyada kilinan cuma namazı, ferahlik ve sevince, bayram ve mevsimleri görmeye, hacca gitmeye ve borcunu azaltmaya işarettir. Rüyada ramazan bayrami namazim kilmak, borcu ödemeye, hastanin iyi olmasına, sıkıntılardan kurtulmaya işarettir. Kurban bayrami namazı, hayır işleri üzerine olmaya, yapılan vasiyeti tutmaya ve adaklan yerine getirmeye işarettir. Bazen de ramazan ve kurban bayram namazlan, düşmanla karşılaşmaya işarettir. Rüyada Kuşluk namazı, Allaha sirk kosmamaya ve yerine getirilen yemine işarettir. Bazen de Kuşluk namazı, sevinç yahut keder ve yemin etmeye işarettir. Oturarak namaz kıldığını gören kimse, konuşma ve işinde tereddüt eder. iki vakit namazı bir vakitte kilmak, yolculuğa işarettir. Bazen de bu rüya, düşman tarafından çikacak fitneye işarettir. Namazi avret yeri açık olduğu halde kilsa, oruçlu iken fuhsiyatta bulunmaya yahut haram olan bir şeyi sadaka olarak vermeye işarettir. Ya da bidat olan bir şeye uydugu halde doğru yolda olduğuna işarettir. Korku namazı kıldığını görmek, sirket kurmaya, hayrete düşmeye, dağınık olmaya veya hasta ile çekismeye işarettir. Rüyada namazda konuşmak, hibe ettiği veya sükut ya da tasdik ettiği seyden dönmeye işarettir. Rüyada, namazda asikar okunacak yerde asikar okuduğunu gören kimse, eğer hakimse, zulümle hükmeder, hakim değilse, bildiği bir hakikati veya bir malı inkar eder. Rüyada imamdan önce rükü ve secde yaptığını gören kimse, ana ve babasına veya itaat etmesi icabeden kimseye muhalefet etmesine işarettir. Rüyada teravih namazı kilmak, mesakkate düsmeye, borç ödemeye ve hidayete ermeye işarettir. Yagmur namazı kilmak, korkuya, çoluk çocuğunun nafakasini eksiltmeye, pahalılığa geçimdeki durgunluga. ziraat, mal ve tarla hususunda sıkıntıya düsmeye işarettir. Rüyada günes ve ay tutuldugu vakit kilinan husuf ve küsuf namazim kıldığını görmek, Günes ve Ayin işaret ettiği sahsin rahatlığa kavuşturulmasi için gayret etmeye işarettir. Bazen bu rüya, fasik bir kimsenin tövbe etmesine ve kafirin Müslüman olmasına, işarettir. Husuf ve küsuf namazim kıldığını görmek, bir alimin ölümüne işarettir. Rüyada korku namazı kilmak, ülfete, ittifak etmeye, sözlerin bir araya gelmesine ve korkudan emin olmaya işarettir, Rüyada cenaze namazı kilmak, namazı kilinan kimseye sefaat etmeye işarettir. Rüyada ölü üzerine namaz kıldığını gören kimse, onun için çok dua ve istigfar eder. Namazi tam kilarsa duayi da tam yapar. Cenaze namazina imam olan kimse, münafik bir amir etrafından vali tayin edilir. “Allah (C.C.) filan kimseye rahmet etsin” dedığını gören kimsenin günahlan affedilir, imamin arkasında cenaze namazı kıldığını gören kimse, ölüler için dua edilen bir mecliste hazir bulunur. Cenaze namazı kıldığını gören kimse, dini bozuk bir kimse hakkında aracılık eder. Rüyada nafile namaz kıldığını gören kimse, dininin kemale ermesine ve Sünnet-i Seniyyeye uymasina işarettir. Bir kadın rüyada erkeklere imam olduğunu görse, ölür. Çünkü kadın, imamete selahiyetli değildir. Ve bu durum ancak o kadının ölümü zamaninda erkekler tarafından onun üzerine namaz kilmak suretiyle mümkün olur. Namaz kilmayi ve okumayı bilmeyen bir kimse, rüyada imam olduğunu görse, ölür. Rüyada sünnet namazı kıldığını gören kimse, Resülullah (S.A.V.)in sünnetine uyar, necasetten temizlenir ve güzel huylu olur. Nafile namaz kıldığını gören kimse, ahirette kendisine lazım olacak seyleri yapmaya muvaffak olur. Bir kimse rüyada bir takim insanlarla beraber teravih namazı kıldığını görse, o kimselerin akrabaları hakkında gereken iyiliği yaptıklarim görse, o kimselerin akrabaları hakkında gereken iyiliği yaptıklarına, onlardan vahsetin gittiğine ve kalblerinin ferahlamasina işarettir. Bir kimse rüyada cemaatla namaz kıldığını ve safin düzgün olduğunu görse, o cemaatin çokça tesbih okuyan bir kavim olduğuna işarettir. Rüyada Allah rizasi için nafile namaz kıldığını gören kimse, fakirse zengin olur ve hayra erişir. Rüyada teheccüd namazı kıldığını gören kimse yüksek bir rütbeye nail olur. Rüyada regalb namazı kilmak, mevsimlere ve vaadım yerine getirmeye işarettir. Rüyada kaza namazı kilmak, borç ödemeye veya günahkar bir kimse için tövbe etmeye işarettir. Bazen de kaza namazı kilmak, kafirin Müslüman olmasına, adagim yerine getirmeye ve taahhüd ettiği bir şeyi yapmaya işarettir. Rüyada oturarak namaz kilmak, acizlige, korkaklığa ve cuzl bir rızka kanaat etmeye işarettir. Otururken namaz kilmak, bazen babasınin veya hocasinin, ya da üzerinde ilim hakki bulunan bir kimsenin hastalığı ile korkutulmaya işarettir. Rüyada tövbe namazı kilmak, günahların affolmasına işarettir. eğer tövbe namazim bütün halk kilacak olsa, yağmur yagmasina işarettir. Rüyayı gören fakir ise, zengin olur, çocuğu olmuyorsa, erkek bir çocuğu olur. Rüyada tesbih namazı kilmak, hediyeye, bahsise, hayra ve iyi bir şekilde geçindiğine işarettir. Rüyada istihare namazı kilmak, rüya sahibinin uyanıkken arzu ettiği bir şeyde hayret ederek sasinp kalmasına işarettir. Rüyada istihare namazı kilmak, rüya sahibinin yapmaya karar verdiği şeyin sonucunun güzel olmasına işarettir, istihare namazı kılan tarikat ehlinden ise ve onun tarikatça eksikliğine işarettir. Rüyada kabre karşı namaz kilmak, caiz olmayan bir şeyi hediye etmeye, bazen de bu rüya, fakire, verilmeye layık olan kimseye ve hapiste bulunana sadaka vermeye işarettir. Rüyada tahiyyetül mescit namazı kilmak, akraba ve fakirlere sadaka vermeye ve zalimlerden iyilik istemeye işarettir. Rüyada gündüzün veya gece namaz kıldığını gören kimse, salih amel işlemekle Allah (C.C.)a yaklaşır. Rüyada namazda görüldüğünü gören kimse, oyunla meşgul olmak suretiyle namazdan gaflet eder. Rüyada sarhos olduğu halde namaz kıldığını gören kimse, yalan yere şahitlik eder. Cünüb olduğu halde namaz kıldığını görmek, gören kimsenin dini bozuk olur. Dogu ve bati tarafina namaz kıldığını gören kimse, islam dininden dönerek şeriata muhalif bir harekette bulunur. Rüyada arkasini kibleye dönerek namaz kıldığını gören kimse, islam dinini tahkir eder. Bazı tabirciler, bir kimse rüyada cemaatin kibleden başka bir yöne doğru namaz kıldığını görse, onların valileri veya hakimleri görevlerinden alınır, dediler. Rüyada alim bir kimseyi kibleden başka bir yöne doğru namaz kıldığını veya eh-l sünnetin hilafina bir amelde bulunduğunu gören kimse, nefsani arzularına uyar ve şeriata muhalif bir harekette bulunur. Rüyada kibleden başka bir yöne namaz kilmak, caiz olmayan bir şeyi yapmakla Allah (C.C.)a yaklasmayi ve insanların kalblerini kazanmayi kasdetmeye işarettir veya rüyada yöneldigi tarata doğru yolculuğa çıkar. Rüyada dogu taratma namaz kıldığını gören kimsenin, kötü yolda olduğuna, halka çokça iftira eden ve günah işlemeye cüretkar olduğuna işarettir. Rüyada kibleyi bilmedığını veya kibleyi arastirdığını ve hangi tarafta olduğunu bilmedığını gören kimsenin, dininde hayret içinde olduğuna işarettir. Kibleden başka bir yöne beyaz bir elbise île namaz kıldığını ve Kuran ı hatasiz okuduğunu gören kimse, hacca gider.Bu tabiri beğendiniz mi?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir